EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC1117(03)

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

EUT C 276, 17.11.2007, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 276/7


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

(2007/C 276/07)

Stöd nr

XA 7039/07

Medlemsstat

Förenade kungariket (Nordirland)

Region

Northern Ireland

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Agricultural and Forestry Processing and Marketing Grant Scheme

Rättslig grund

Kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 ändrad genom förordning (EG) nr 1857/2006

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

4,4 miljoner EUR

Garanterade lång

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

Garanterade lån

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

1.10.2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

Till den 31.12.2013

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Nej

Begränsat till vissa sektorer

Ja

Kolbrytning

 

All tillverkning

 

eller

 

Stål

 

Varvsindustri

 

Syntetfibrer

 

Motorfordon

 

Annan tillverkning

DA 15

Alla tjänster

 

eller

 

Transport

 

Finansiella tjänster

 

Andra tjänster

 

Den beviljande myndighetens namn och adress

Department of Agriculture and Rural Development

Dundonald House

Upper Newtownards Road

Belfast BT4 3SB

United Kingdom

Tel: (44) (0) 28 9052 4496

peter.scott@dardni.gov.uk

http://www.dardni.gov.uk

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja


Top