EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0706(09)

Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och deras familjer enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006, s. 8

OJ C 153, 6.7.2007, p. 15–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ C 153, 6.7.2007, p. 7–7 (BG, RO)

6.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 153/15


Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och deras familjer enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006, sidan 85

(2007/C 153/04)

Offentliggörandet av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och deras familjer enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) grundar sig på uppgifter som medlemsstaterna anmält till kommissionen i enlighet med artikel 34 i kodexen om Schengengränserna.

Utöver offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning görs en månatlig uppdatering som Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet lägger ut på sin hemsida.

ESTLAND

Ersättning av de utformningar som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006

Diplomatiskt identitetskort

Framsida

Image

Baksida

Image

Färg – blå

Kategori A – Beskickningschefer och deras familjemedlemmar

 


Framsida

Image

Baksida

Image

Färg – blå

Kategori B – Diplomater och deras familjemedlemmar

 

Tjänstekort

Framsida

Image

Baksida

Image

Färg – röd

Kategori C – Administrativ personal och deras familjemedlemmar

 


Framsida

Image

Baksida

Image

Färg – grön

Kategori D – Tjänstepersonal och deras familjemedlemmar

 


Framsida

Image

Baksida

Image

Färg – grön

Kategori E – Privat hushållspersonal

 


Framsida

Image

Baksida

Image

Färg – grön

Kategori F – Lokalanställda

 


Framsida

Image

Baksida

Image

Färg – grå

Kategori HC – Honorärkonsuler

 

ITALIEN

Ersättning av de modeller som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006

Carta d'identità M.A.E.

(Identitetshandling som utfärdas av utrikesministeriet)

Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

(Modell 1 (blå) för ackrediterade medlemmar av diplomatkåren som innehar diplomatpass och deras makar)

Mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico

(Modell 2 (grön) för medlemmar av konsulatkåren som innehar diplomatpass)

Mod. 3 (arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

(Modell 3 (orange) för FAO-tjänstemän i kategori II som innehar diplomatpass, tjänstepass eller vanligt pass)

Mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio

(Modell 4 (orange) för teknisk och administrativ personal på utländska beskickningar som innehar tjänstepass)

Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio

(Modell 5 (orange) för konsulatpersonal som innehar tjänstepass)

Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio

(Modell 7 (grå) för hushållspersonal med tjänstepass vid diplomatiska beskickningar)

Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze Consolari titolare di passaporto di servizio

(Modell 8 (grå) för hushållspersonal med tjänstepass vid konsulat)

Mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli Onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo Diplomatico e Organizzazioni Internazionali titolari di passaporto ordinario

(Modell 11 (beige) för internationella organisationers tjänstemän, honorärkonsuler, lokalanställda, hushållspersonal rekryterad utomlands som följt arbetsgivaren, diplomaters familjemedlemmar och familjemedlemmar till anställda inom internationella organisationer, som innehar vanliga pass)

Anm.: Modell 6 (orange) och 9 (grön) för personal vid internationella organisationer som saknar immunitet respektive för honorärkonsuler utfärdas inte längre och har ersatts av modell 11. Dessa dokument är dock giltiga till angivet datum.

MOD. MAE/1

Image

Image

MOD. MAE/2

Image

Image

MOD. MAE/3

Image

Image

MOD. MAE/4

Image

Image

MOD. MAE/5

Image

Image

MOD. MAE/7

Image

Image

MOD. MAE/8

Image

Image

MOD. MAE/11

Image

Image


Top