EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/138/13

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4637 – Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES

OJ C 138, 22.6.2007, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/39


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4637 – Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 138/13)

1.

Kommissionen mottog den 13 juni 2007 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Nikko Principal Investments Ltd (”Nikko Principal Investments”, Storbritannien) och Eastmerchant GmbH (”Eastmerchant”, Tyskland), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, förvärvar gemensam kontroll över företaget Sachsenfonds Holding GmbH (”Sachsenfonds”, Tyskland) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Nikko Principal Investments: Riskkapitalbolag,

Eastmerchant: Investeringsbolag,

Sachsenfonds: Utformning, initialisering, distribution och förvaltning av slutna fonder.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4637 – Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


Top