EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0622(03)

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag

OJ C 138, 22.6.2007, p. 18–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/18


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag

(2007/C 138/08)

Stöd nummer

XA 7012/07

Medlemsstat

Italien

Region

Latium

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Rättslig grund

Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. «legge Sabatini») e s.m.i

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

10 miljoner EUR (1)

Högsta tillåtna stödnivå

Den högsta tillåtna stödnivån motsvarar 40% av kostnaderna för förvärv eller leasing av nya verktygsmaskiner eller produktionsmaskiner

Datum för genomförande

Stödordningen börjar gälla dagen efter det att Giunta Regionales beslut nr 115 av den 27 februari 2007 offentliggörs på stödförvaltarens (MCC spa) webbplats, dvs. www.incentivi.mcc.it  (2)

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

Obegränsad, men stödordningen är befriad från kravet på anmälan enligt artikel 88.3 i EG-fördraget fram till den 30 juni 2008, dvs. den dag då förordning (EG) nr 70/2001 i dess ändrade lydelse upphör att gälla, med förbehåll för eventuella förlängningar.

Stödets syfte

Investeringsstöd

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer

 

eller

 

Kolbrytning

 

All tillverkning

 

eller

 

Stålindustri

 

Varvsindustri

 

Syntetfibrer

 

Motorfordon

 

Annan tillverkning

 

Bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter

Ja

Alla tjänster

 

eller

 

Transport

 

Finansiella tjänster

 

Andra tjänster.

 

Den beviljande myndighetens namn och adress

Regione Lazio — Assessorato della Piccola e media impresa, commercio e artigianato

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75

Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Övriga upplysningar

Stödordningen har redan tidigare godkänts av kommissionen (skrivelse D/55254 av den 18 oktober 2000 – Stöd N 659/A/97)


XA-nummer

XA 7013/07

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

Cumbria

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

‘Distinctly Cumbrian Agricultural Produce Scheme’

Rättslig grund

Section 5, Regional Development Agencies Act 1998

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

1,2 miljoner GBP

Garanterade lån

Individuellt stöd

Totalt stödbelopp

Garanterade lån

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

Fr.o.m den 1.4.2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 30.6.2009

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Nej

Begränsat till vissa sektorer

Ja

Kolbrytning

 

All tillverkning

 

eller

 

Stål

 

Varvsindustri

 

Syntetfiber

 

Motorfordon

 

Annan tillverkning

 

Bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

Ja

Samtliga tjänster

 

eller

 

Transporttjänster

 

Finansiella tjänster

 

Andra tjänster

 

Den behöriga myndighetens namn och adress

Distinctly Cumbrian

Rural Enterprise Centre

Redhills

CA11 0DT Penrith

United Kingdom

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen.

Ja


XA-nummer

XA 7014/07

Medlemsstat

Spanien

Region

La Rioja

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Fomento de la industria agroalimentaria (PYMES)

Rättslig grund

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja de 22 de febrero de 2007 por la que se aprueba la modificación de las bases reguladoras de concesión de ayudas para el fomento de la Pequeña y Mediana Industria Agroalimentaria con objeto de su adecuación a las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales al Sector Agrario y Forestal (B.O.R. no 33, de 10 de marzo de 2007)

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

2,75 miljoner EUR

Garanterade lån

Enskilt stöd

Totalt stödbeloppet

Garanterade lån

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

fr.o.m. den 10.3.2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 31.12.2008

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Nej

Begränsat till vissa sektorer

Ja

Kolbrytning

 

All tillverkning

 

eller

 

Stål

 

Varvsindustri

 

Syntetfibrer

 

Motorfordon

 

Annan tillverkning

 

Bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

Ja

Alla tjänster

 

eller

 

Transport

 

Finansiella tjänster

 

Andra tjänster

 

Den beviljande myndighetens namn och adress

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata no 13-14

E-26071-Logroño

ader@ader.es

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja


XA-nummer

XA 7015/07

Medlemsstat

Spanien

Region

La Rioja

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får ett enskilt stöd

Programa estratégico de comercio exterior

Rättslig grund

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 11 de febrero de 2005, por la que se aprueban las bases reguladoras de la entidad (B.O.R. no 24 de 17 de febrero de 2005)

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 7 de marzo de 2006, por la que se modifican las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 37/2006 de 18 de marzo de 2006).

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 5 de marzo de 2007, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 33/2007, de 10 de marzo).

Stödordningens beräknade utgifter per år, eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp (2007)

1 700 000 EUR

Garanterade lån

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

Garanterade lån

Högsta stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2–4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

Fr.o.m. den 10.3.2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 31.12.2008

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

Berörda sektorer

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Ja

Begränsat till vissa sektorer

 

Kolbrytning

 

All tillverkning

 

eller

 

Stål

 

Varvsindustri

 

Konstfibrer

 

Motorfordon

 

Annan tillverkning

 

Bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

Ja

Alla tjänster

 

eller

 

Transport

 

Finansiella tjänster

 

Andra tjänster

 

Den beviljande myndighetens namn och adress

Agencia de desarrollo económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14

E-26071 Logroño

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja


Stöd nummer

XA 7019/07

Medlemsstat

Republiken Litauen

Region

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams.

Rättslig grund

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-161 „Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

1 miljon LTL eller 0,29 miljoner EUR enligt den officiella växelkursen

Garanterade lån

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

Garanterade lån

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

1.5.2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

Till och med den 30.6.2008 (3)

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Begränsat till vissa sektorer

Ja

All tillverkning

Alla tjänster

Tillverkning (inkl. bearbetning av jordbruksprodukter) och jordbrukstjänster.

Den beviljande myndighetens namn och adress

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja


Stöd nr

XA 7020-07-LT-Credit Interest

Medlemsstat

Republiken Litauen

Region

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Rättslig grund

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-159 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

4 miljoner litauiska LTL, motsvarande 1,16 miljoner EUR till den officiella växelkursen

Garanterade lån

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

Garanterade lån

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2–4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

Den 1.5.2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

Till och med den 30.6.2008 (4)

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Begränsat till vissa sektorer

Ja

All tillverkning

Alla tjänster

Tillverkning (inklusive bearbetning av jordbruksprodukter) och tjänster på landsbygden

Den beviljande myndighetens namn och adress

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja


(1)  De beräknade årliga utgifterna kan kumuleras med utgifter för den andra stödordningen med samma rättsliga grund och som riktar sig till små och medelstora företag som omfattas av förordning (EG) nr 70/2001 och som avser andra sektorer än de som anges i denna sammanfattning och företag som omfattas av förordning (EG) nr 1857/2006

(2)  Ovannämnda beslut kommer att offentliggöras på webbplatsen inom 10 dagar efter det att denna sammanfattning har skickats in till Europeiska kommissionen.

(3)  Om kommissionen reviderar förordning (EG) nr 70/2001 och förlänger dess giltighetstid, kommer även stödordningens giltighetstid att förlängas om så behövs, och kommissionen kommer att informeras om detta.

(4)  Om kommissionen ser över förordning (EG) nr 70/2001 och förlänger dess giltighetstid kommer stödordningens varaktighet om nödvändigt att förlängas och kommissionen att underrättas därom.


Top