EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/321/13

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4484 – Danske Bank/Sampo Bank) Text av betydelse för EES

OJ C 321, 29.12.2006, p. 37–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 321/37


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4484 – Danske Bank/Sampo Bank)

(Text av betydelse för EES)

(2006/C 321/13)

1.

Kommissionen mottog den 15 december 2006 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1) genom vilken företaget Danske Bank A/S (”Danske Bank”, Danmark) förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, fullständig kontroll över företaget Sampo Bank plc (”Sampo Bank”, Finland) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagens affärsverksamheter är följande:

Danske Bank: finansiella tjänster, inklusive försäkring, fastighetsfinansiering, kapitalförvaltning, mäklartjänster, fastigheter och leasingtjänster,

Sampo Bank: bank- och försäkringstjänster till privat-, företags- och institutionella kunder.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med förbehållet att ett slutligt beslut fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörd tredje part att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per telefax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post med angivande av referensnummer COMP/M.4484 – Danske Bank/Sampo Bank till:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EGT L 24, 29.1.2004, s. 1.


Top