EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/321/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4441 – EN+/Glencore/Sual/UC Rusal) Text av betydelse för EES

OJ C 321, 29.12.2006, p. 29–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 321/29


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4441 – EN+/Glencore/Sual/UC Rusal)

(Text av betydelse för EES)

(2006/C 321/10)

1.

Kommissionen mottog den 19 december 2006 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget UC Rusal Limited, ett nybildat dotterbolag till EN+ Group Limited (”EN+”, Jersey), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen förvärvar kontroll över vissa av Sual Partner Ltd:s (”Sual assets”) och Glencore Internationals (”Glencore assets”) tillgångar och intressen genom tillskott av aktier och tillgångar.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

EN+: Energi, maskiner, finansiella tjänster, byggnads- och utvecklingssektorerna, bauxitutvinning, tillverkning och försäljning av aluminium och aluminiumrelaterade produkter,

Sual assets: Bauxitutvinning, tillverkning och försäljning av aluminium och aluminiumrelaterade produkter,

Glencore assets: Bauxitutvinning, tillverkning och försäljning av aluminium och aluminiumrelaterade produkter.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4441 – EN+/Glencore/Sual/UC Rusal, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


Top