EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/172/09

Ansökningsomgång för indirekta åtgärder inom ramen för det fleråriga gemenskapsprogrammet för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart (Programmet e Content plus ) Text av betydelse för EES

OJ C 172, 25.7.2006, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 172/24


Ansökningsomgång för indirekta åtgärder inom ramen för det fleråriga gemenskapsprogrammet för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart (Programmet eContentplus)

(2006/C 172/09)

(Text av betydelse för EES)

1.   Syfte och beskrivning

Europeiska kommissionen har antagit ett arbetsprogram och en ansökningsomgång för genomförande av programmet eContentplus  (1).

Denna ansökningsomgång är öppen för förslag till indirekta åtgärder som avser följande områden och verksamheter:

Geografisk information

3.1

Riktade projekt om geografisk information

3.2

Ett temanätverk om geografisk information

Utbildningsinnehåll

4.1

Riktade projekt om utbildningsinnehåll

4.2

Ett temanätverk om utbildningsinnehåll

Digitala bibliotek (Kulturellt och vetenskapligt innehåll)

5.1

Riktade projekt om digitala bibliotek

5.2

Ett temanätverk om kulturellt innehåll

Bygga ut samarbetet mellan berörda parter när det gäller digitalt innehåll

6.1

Ett temanätverk om offentliga domäner och närliggande frågor

2.   Vem kan söka?

Rättssubjekt som är etablerade i någon av de 25 medlemsstaterna kan delta i programmet eContentplus.

Även rättssubjekt som är etablerade i Bulgarien, Kroatien, Rumänien, Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien kan delta, om det har ingåtts ett bilateralt avtal med det aktuella landet i detta avseende. Programmet är öppet för rättssubjekt som är etablerade i något av de Eftaländer som är parter till EES-avtalet (Island, Liechtenstein och Norge), i enlighet med bestämmelserna i det avtalet (2).

Rättssubjekt som är etablerade i tredjeländer och internationella organisationer kan också delta, dock utan ekonomiskt stöd från gemenskapen.

3.   Budget

Den totala budgeten för samfinansiering av indirekta åtgärder beräknas uppgå till 27,3 miljoner euro.

4.   Sista inlämningsdag

Sista dag för inlämning av förslag till kommissionen är den 19 oktober 2006 kl. 17.00 (lokal tid i Luxemburg).

5.   Övriga upplysningar

Den fullständiga beskrivningen av ansökningsomgången och ansökningsformulär finns på följande webbplats:

http://europa.eu.int/econtentplus

Alla förslag måste uppfylla specifikationerna och villkoren i den fullständiga beskrivningen av ansökningsomgången, arbetsprogrammet och vägledningen för sökande som finns att tillgå på engelska på kommissionens ovannämnda webbplats. Dessa dokument innehåller riktlinjer för hur förslag skall utformas och lämnas in.

Utvärderingen av förslagen sker på grundval av principerna om öppenhet och lika behandling, och görs av kommissionen med hjälp av externa experter. Alla förslag utvärderas på grundval av de utvärderingskriterier som anges i arbetsprogrammet för eContentplus.

Alla förslag som Europeiska kommissionen tar emot kommer att behandlas strängt konfidentiellt.


(1)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 456/2005/EG av den 9 mars 2005 om inrättande av ett flerårigt gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart (EUT L 79, 24.3.2005, s. 1.)

(2)  Aktuell information om vilka länder som deltar i programmet offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. En aktuell förteckning finns även att tillgå på programmets webbplats http://europa.eu.int/econtentplus


Top