EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/172/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4289 – Crédit Agricole/Emporiki) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES

OJ C 172, 25.7.2006, p. 22–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 172/22


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4289 – Crédit Agricole/Emporiki)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(2006/C 172/07)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 13 juli 2006 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Crédit Agricole SA (Crédit Agricole, Frankrike), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen förvärvar fullständig kontroll över företaget Emporiki Bank of Greece SA (Emporiki, Grekland) genom ett offentligt bud tillkännagivet den 13 juni 2006.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Crédit Agricole: Bank- och försäkringstjänster,

Emporiki: Bank- och försäkringstjänster.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4289 – Crédit Agricole/Emporiki, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


Top