EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/030/06

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4084 – Banca Intesa/NH Hoteles/NH Italia) – Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande Text av betydelse för EES

OJ C 30, 7.2.2006, p. 10–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

7.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 30/10


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4084 – Banca Intesa/NH Hoteles/NH Italia)

Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande

(2006/C 30/06)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 17 januari 2006 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1) genom vilken företagen Banca Intesa SpA (”Banca Intesa”, Italien) och NH Hoteles SA (”NH Hoteles”, Spanien), genom dotterbolaget NH Hoteles Rallye SA, förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, gemensam kontroll över företaget NH Italia S.r.l. (”NH Italia”, Italien), för närvarande kontrollerat av NH Hoteles genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagens affärsverksamheter är följande:

Banca Intesa: förvaltare av en bank och försäkringsgrupp,

NH Hoteles: etablering, utveckling och drift av hotell,

NH Italia: etablering, utveckling och drift av hotell.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med förbehållet att ett slutligt beslut fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att behandlas i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörd tredje part att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post med angivande av referens COMP/M.4084 – Banca Intesa/NH Hoteles/NH Italia till:

Europeiska gemenskapernas kommission

Generaldirektoratet för Konkurrens

Merger Registry

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


Top