EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/116/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3781 – Crédit Agricole/Caisses d'Epargne/JV) Text av betydelse för EES

OJ C 116, 18.5.2005, p. 10–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 116/10


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.3781 – Crédit Agricole/Caisses d'Epargne/JV)

(2005/C 116/07)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 4 maj 2005 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Groupe Crédit Agricole SA (Crédit Agricole, Frankrike) och Groupe Caisses d'Epargne (Caisses d'Epargne, Frankrike) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen förvärvar gemensam kontroll genom förvärv av aktier i ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag (JV, Frankrike).

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Crédit Agricole: Universalbank, försäkringsverksamhet.

Caisses d'Erpagne: Universalbank.

JV: Förvarings- och fondförvaltningstjänster för institutionella kunder.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (nr (32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.3781 – Crédit Agricole/Caisses d'Epargne/JV, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


Top