EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/030/12

Inbjudan att lämna projektförslag – DG EAC nr 85/04 – Inbjudan att lämna förslag till nyskapande samarbets-, utbildnings- och informationsprojekt, åtgärd 5 – Stödåtgärder

OJ C 30, 5.2.2005, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

5.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 30/23


INBJUDAN ATT LÄMNA PROJEKTFÖRSLAG – DG EAC nr 85/04

Inbjudan att lämna förslag till nyskapande samarbets-, utbildnings- och informationsprojekt, åtgärd 5 – Stödåtgärder

(2005/C 30/12)

1.   MÅL OCH BESKRIVNING

Europeiska kommissionens mål med denna inbjudan att lämna förslag till nyskapande projekt för åtgärd 5, är att stödja nyskapande samarbets-, utbildnings- och informationsprojekt på området för icke-formell utbildning. Alla ansökningar måste avse ett av de prioriterade teman/områden som definieras nedan:

1.

Kulturell mångfald och tolerans

2.

Mindre gynnade regioner

3.

Östeuropa, Kaukasus, Sydösteuropa

4.

Nyskapande inom ungdomsverksamhet

5.

Samarbete mellan lokala eller regionala myndigheter och icke-statliga ungdomsorganisationer

Det är nödvändigt att initiativtagarna i ansökan anger vilket innovativt inslag som ska ingå i projektet. Projekten måste ha en tydlig transnationell europeisk dimension och bidra till europeiskt samarbete i ungdomsfrågor. Mer uttryckligt måste de leda till skapandet och/eller konsolideringen av starka partnerskap mellan ungdomsorganisationer, eller partnerskap mellan ungdomsorganisationer och offentliga organ.

2.   SÖKANDE SOM KAN FÅ BIDRAG

Juridiska enheter, till exempel icke-statliga ungdomsorganisationer och lokala eller regionala myndigheter, som är etablerade i de så kallade programländerna, får ansöka och delta som partner inom ramen för denna inbjudan att lämna förslag.

Programländerna är

Europeiska unionens 25 medlemsstater,

de tre EEA-/EFTA-länderna (Island, Liechtenstein och Norge),

kandidatländerna Bulgarien, Rumänien och Turkiet.

Organisationer från EU:s grannländer (Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Syrien, Tunisien, Västbanken och Gazaremsan, Vitryssland, Moldavien, Ryssland, Ukraina, Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, före detta jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien och Montenegro) får delta som partner inom ramen för denna inbjudan. De är emellertid inte berättigade att lämna in en ansökan.

Projekten ska omfatta partnerorganisationer från minst fyra olika länder (inklusive sökanden), varav ett måste vara medlem i EU.

3.   BUDGET OCH PROJEKTTID

Totalt har 2 000 000 euro anslagits till samfinansieringen av projekt inom ramen för denna inbjudan, med förbehåll för budgetmyndighetens godkännande för budgetåret 2005.

Finansieringen per projekt uppgår till maximalt 100 000 euro per års (tolv månader) verksamhet och det maximala bidraget till 300 000 euro.

Denna inbjudan förväntas bevilja stöd till cirka 10–15 projekt av hög kvalitet.

Projekttiden måste omfatta minst 18 månader. Om det är motiverat kan en projekttid på maximalt 36 månader accepteras. Aktiviteterna måste inledas mellan den 1 oktober 2005 och den 31 december 2005.

4.   TIDSFRIST

Ansökningar ska sändas till Byrån för tekniskt stöd för Sokrates, Leonardo & Ungdom senast den 31 mars 2005.

5.   FULLSTÄNDIG INFORMATION

Den fullständiga texten till denna inbjudan att lämna förslag och ansökningsblanketten återfinns på följande webbplats: http://europa.eu.int/comm/youth/call/index_en.html. Ansökningarna måste ta hänsyn till villkoren i den fullständiga texten till denna inbjudan och lämnas in på rätt ansökningsblankett.


Top