EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/030/02

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3609 – Cinven/France Telecom Cable-NC Numericable)Text av betydelse för EES

OJ C 30, 5.2.2005, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

5.2.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 30/2


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.3609 – Cinven/France Telecom Cable-NC Numericable)

(2005/C 30/02)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 28 januari 2005 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1) genom vilken företaget Cinven Limited (”Cincen”, Storbritannien) förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, fullständig kontroll över företaget France Télécom Câble (”FTC”, Frankrike), ett dotterbolag till France Télécom SA (Frankrike), och NC Numéricâble (”NCN”, France), ett dotterbolag till Canal+-gruppen (Frankrike), genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagens affärsverksamheter är följande:

Cinven: investeringsfond;

FTC: tillhandahåller kabel-TV och internettjänster;

NCN: tillhandahåller kabel-TV och Internettjänster.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med förbehållet att ett slutligt beslut fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörd tredje part att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post med angivande av referensnummer COMP/M.3609 – CINVEN/FRANCE TELECOM CABLE-NC NUMERICABLE till:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


Top