EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003XC0702(06)

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (Text av betydelse för EES)

OJ C 154, 2.7.2003, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003XC0702(06)

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget - Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr C 154 , 02/07/2003 s. 0013 - 0014


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(2003/C 154/08)

(Text av betydelse för EES)

Datum för antagande av beslutet: 21.1.2003

Medlemsstat: Frankrike

Stöd nr: E 50/01

Benämning: CDC-garanti till CDC IXIS

Syfte: Att ge CDC IXIS möjlighet att fortsätta verka på samma villkor som när verksamheten omfattades av CDC:s juridiska struktur

Rättslig grund: Guarantee agreement contracted between CDC and CDC IXIS effective from 1.1.2001

Budget: Obegränsad

Typ av stöd: Statliga garantier

Stödnivå eller stödbelopp: Inte fastställd

Varaktighet: Obegränsad

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 27.5.2003

Medlemsstat: Danmark

Stöd nr: N 482/01

Benämning: Dansk ordning för kreditinstituts avsättningar för kreditförluster

Syfte: Finanssektorn

Rättslig grund: Section 25(6) of the Danish Exchange Gains Act

Budget: Okänd

Stödnivå eller stödbelopp: Åtgärd som inte utgör stöd

Varaktighet: Okänd

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 22.4.2003

Medlemsstat: Tyskland (Saarland)

Stöd nr: N 115/03

Benämning: Regional stödordning i Saarland till förmån för små och medelstora företag

Syfte: Att främja investeringar och skapande av sysselsättning

Rättslig grund: Regionales Förderprogramm des Saarlandes für kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (einschließlich Tourismus)

Budget: 5,5 miljoner euro per år

Stödnivå eller stödbelopp: Högst 15 % brutto för små företag, högst 7,5 % för medelstora företag

Varaktighet: Till och med den 31 december 2006

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Datum för antagande av beslutet: 13.3.2003

Medlemsstat: Förenade kungariket (Wales)

Stöd nr: N 28/03

Benämning: WDA, ordning för forskning och utveckling

Syfte: Att uppmuntra företag att bedriva innovativ forskning och teknisk utveckling med affärspotential i Wales. Att främja industriellt samarbete med andra industripartner och grundforskningsinstitut (både offentliga och privata) för att bedriva industriell forskning och utveckling före introduktion på marknaden

Rättslig grund: Welsh Development Agency Act 1975

Budget: 36 miljoner pund sterling (55 miljoner euro) (varav cirka 10 miljoner pund sterling (15 miljoner euro) under 2003/2004, 12 miljoner pund sterling (18,5 miljoner euro) under 2004/2005 och 14 miljoner pund sterling (21,5 miljoner euro) under 2005/2006)

Stödnivå eller stödbelopp: Industriell forskning: högst 50 %. Utveckling före introduktion på marknaden: högst 25 %. Tekniska genomförbarhetsstudier inför industriell forskning: högst 75 %. Förberedande studier inför utvecklingsverksamhet före introduktion på marknaden: högst 50 %.

Stödnivån kan höjas med

- 10 procentenheter till små och medelstora företag,

- 10 procentenheter till företag i stödområden enligt artikel 87.3 a,

- 5 procentenheter till företag i stödområden enligt artikel 87.3 c,

- 15 eller 25 procentenheter när ett forskningsprojekt överensstämmer med ett särskilt projekt eller program som genomförs som ett led i gemenskapens ramprogram för forskning och utveckling,

- 10 procentenheter när ett forskningsprojekt inte överensstämmer med ett särskilt projekt eller program som genomförs som ett led i gemenskapens ramprogram för forskning och utveckling, men har särskilda inslag av samarbete eller spridning av resultat.

Den samlade stödnivån, inklusive tillägg, får inte överstiga 75 % för industriell forskning och 50 % för utveckling före introduktion på marknaden

Varaktighet: 1.4.2003-31.3.2006

Övriga upplysningar: Ordningen omfattar SMART Wales, SPUR och SPURPLUS (Statligt stöd N 115/98)

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Top