EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2022/111A/02

Meddelande om ändring av meddelande om allmänt uttagningsprov – Epso/AST/148/21 – Korrekturläsare/språkliga granskare (AST 3) för följande språk: grekiska (EL), spanska (ES), estniska (ET), iriska (GA), italienska (IT) och portugisiska (PT) (EUT C 58 A, 18.2.2021)

PUB/2022/148

OJ C 111A , 8.3.2022, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 111/2


Meddelande om ändring av meddelande om allmänt uttagningsprov – Epso/AST/148/21 – Korrekturläsare/språkliga granskare (AST 3) för följande språk: grekiska (EL), spanska (ES), estniska (ET), iriska (GA), italienska (IT) och portugisiska (PT)

( Europeiska unionens officiella tidning C 58 A av den 18 februari 2021 )

(2022/C 111 A/02)

På sidan 5 ska punkt 5 ”Utvärderingscentrum (assessment centre)” ersättas med följande:

”5)    Utvärderingscentrum (assessment centre)

Högst 3 gånger fler sökande än antalet platser på reservlistan för varje språk kallas till utvärderingsfasen. Om du enligt din webbansökan uppfyller behörighetskraven, och om du har uppnått ett av de högsta totalresultaten vid urvalet efter meriter, kallas du till utvärderingscentrumet (online eller på plats) som anordnas under en eller flera dagar på dina språk 1 och 2 . Observera att det områdesrelaterade provet kan anordnas antingen vid ett av Epsos godkända provcentrum eller på distans. Mer information och instruktioner ges i kallelsen.

Om de datorbaserade prov med flervalsfrågor som beskrivs i punkt 2 inte anordnades som första steg gör du dessa prov under utvärderingsfasen, antingen vid ett av Epsos godkända provcentrum eller på distans. Dessa prov är utslagsprov och resultaten läggs inte samman med resultaten från övriga delprov vid utvärderingscentrumet när ditt totalresultat beräknas.

Om inget annat uppges ska du ladda upp skannade kopior av dina styrkande handlingar till ditt Epsokonto. Mer information och instruktioner ges i kallelsen.

Vid utvärderingscentrumet testas sju allmänna kompetenser och de områdesrelaterade kompetenser som krävs för detta uttagningsprov genom tre delprov enligt tabellen nedan.

Kompetens

Prov

Språk

1.

Analys och problemlösning

Situationsbaserad intervju

Språk 2

2.

Kommunikation

Intervju om allmän kompetens

Språk 2

3.

Kvalitet och resultat

Intervju om allmän kompetens

Språk 2

4.

Inlärning och utveckling

Situationsbaserad intervju

Språk 2

5.

Prioritering och organisation

Situationsbaserad intervju

Språk 2

6.

Stresstålighet

Intervju om allmän kompetens

Språk 2

7.

Samarbete

Intervju om allmän kompetens

Språk 2

Varje allmän kompetens poängsätts med högst 10 poäng. Det finns inga krav för godkänt per kompetens, men du måste uppnå minst 35/70 poäng sammanlagt för godkänt.

Kompetens

Prov

Språk

Krav för godkänt

Områdes-relaterad kompetens

Korrekturläsning och rättning av en text på språk 1.

Den första delen av provet görs genom jämförelse med källtexten på språk 2, medan den andra delen av provet görs utan jämförelse med källtexten på språk 2.

Korrekturläsningen gäller både språkliga aspekter (grammatik, stavning och interpunktion) och typografi. Du måste motivera de rättningar du gör. (2 timmar och 30 min.)

Språk 1 och 2

30/50 för varje delprov”


Top