EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europaåret för utvecklingssamarbete (2015)

Europeiska unionen (EU) är den största givaren av offentligt utvecklingsbistånd i världen. Trots detta stora åtagande får EU-medborgare ofta bristfällig information om utvecklingssamarbete. För att öka medvetenheten i frågan kommer Europaåret för utvecklingssamarbete att äga rum under 2015.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 472/2014/EUav den 16 april 2014 om Europaåret för utvecklingssamarbete (2015).

SAMMANFATTNING

Omkring 1,3 miljarder människor lever fortfarande i extrem inkomstfattigdom och mångfalt fler får fortfarande inte sina humanitära utvecklingsbehov tillgodosedda.

År 2015, vilket är det sista året för att uppfylla millenieutvecklingsmålen, ses som ett unikt tillfälle att se över dessa internationella åtaganden, men också de främsta resultaten från EU:s utvecklingspolitik. Europaåret för utvecklingssamarbete 2015 innebär ett tillfälle att visa exempel på EU:s hittills genomförda åtgärder på de viktigaste politikområdena.

ÖKA ALLMÄNHETENS MEDVETENHET

De främsta målen för Europaåret för utvecklingssamarbete 2015 är att

  • informera unionsmedborgarna om EU:s utvecklingssamarbete och på så sätt belysa de resultat som EU tillsammans med medlemsstaterna har uppnått,
  • främja unionsmedborgarnas och organisationernas direkta deltagande i utvecklingssamarbete,
  • öka medvetenheten om fördelarna med EU:s utvecklingssamarbete, inte bara för mottagarna av EU:s utvecklingsbistånd utan även för unionsmedborgarna, och därmed få till stånd en känsla av gemensamt ansvar och solidaritet med länder utanför EU.

EU:S OCH MEDLEMSSTATERNAS ÅTGÄRDER

Europaåret för utvecklingssamarbete 2015 ska inriktas på en bred unionsomfattande informations- och PR-kampanj, riktad mot målgrupper som ungdomar, och kompletteras av åtgärder från medlemsstaternas sida (som t.ex. evenemang för att främja debatt, informationsutbyte samt utbyte av erfarenheter och goda metoder).

Både EU:s och medlemsstaternas åtgärder ska involvera medborgare, ungdomsorganisationer, arbetsmarknadens parter, den privata sektorn och, när så är lämpligt, nationella och lokala myndigheter.

DIREKT OCH INDIREKT STÖD FRÅN EU

Direkt och indirekt stöd från EU kommer att erbjudas genom bidrag (som i särskilda fall täcker upp till 80 procent av slutkostnaderna för verksamheterna) eller genom att ge rätt att när åtgärder utförs inom ramen för Europaåret använda den särskilda logotypen för Europaåret för utvecklingssamarbete 2015.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut (EU) nr 472/2014/EU

29.5.2014

-

EUT L 136, 9.5.2014

Senast ändrat den 30.06.2014

Top