Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TO0058

Tribunalens beslut (sjunde avdelningen) av den 11 januari 2012.
Phoenix-Reisen GmbH och Deutscher Reiseverband eV (DRV) mot Europeiska kommissionen.
Talan om ogiltigförklaring - Statligt stöd - Tyska regler om ersättning till anställda vid företag på obestånd och om hur denna ersättning ska finansieras - Beslut i vilket det konstateras att det inte föreligger statligt stöd - Avvisning.
Mål T-58/10.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:3

Tribunalens beslut (sjunde avdelningen) av den 11 januari 2012 — Phoenix‑Reisen och DRV mot kommissionen

(mål T‑58/10)

”Talan om ogiltigförklaring — Statligt stöd — Tyska regler om ersättning till anställda vid företag på obestånd och om hur denna ersättning ska finansieras — Beslut i vilket det konstateras att det inte föreligger statligt stöd — Avvisning”

1.                     Talan om ogiltigförklaring — Fysiska eller juridiska personer — Rättsakter som berör dem direkt och personligen — Kommissionsbeslut enligt vilket en nationell åtgärd inte ska anses utgöra statligt stöd, som fattats utan att ett formellt granskningsförfarande inletts — Talan som väckts av berörda parter enligt artikel 88.2 EG — Upptagande till sakprövning — Villkor (Artikel 108.2 och 108.3 FEUF och artikel 263 fjärde stycket FEUF) (se punkterna 30–34)

2.                     Talan om ogiltigförklaring — Fysiska eller juridiska personer — Rättsakter som berör dem direkt och personligen — Kommissionsbeslut enligt vilket en nationell åtgärd inte ska anses utgöra statligt stöd — Rätt för ett konkurrerande företag att väcka talan mot beslutet — Företag vars ställning på marknaden inte har påverkats märkbart — Avvisning (Artikel 108.2 och 108.3 FEUF och artikel 263 fjärde stycket FEUF) (se punkterna 35, 44, 46 och 48)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K (2009) 8707 slutlig av den 19 november 2009 i vilket kommissionen förklarat att reglerna om stöd som utbetalas vid insolvens och om finansieringen därav i den tyska lagstiftningen inte ska anses som en statlig stödåtgärd (stöd NN 55/2009) (EUT C 323, s. 5).

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Phoenix-Reisen GmbH och Deutscher Reiseverband eV (DRV) ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

3)

Förbundsrepubliken Tyskland ska bära sina egna rättegångskostnader.

Top