Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005TO0315

Förstainstansrättens beslut (sjunde avdelningen) den 27 augusti 2008.
Adomex International BV mot Europeiska kommissionen.
Talan om ogiltigförklaring - Stöd som beviljats av de nederländska myndigheterna inom sektorn för blomodling - Beslut att inte göra invändningar - Villkoret personligen berörd ej uppfyllt - Uppenbart att talan ska avvisas.
Mål T-315/05.

European Court Reports 2008 II-00145*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:300

Förstainstansrättens beslut (sjunde avdelningen) av den 27 augusti 2008 – Adomex mot kommissionen

(mål T‑315/05)

”Talan om ogiltigförklaring – Stöd som beviljats av de nederländska myndigheterna inom sektorn för blomodling – Beslut att inte göra invändningar – Villkoret personligen berörd ej uppfyllt – Uppenbart att talan ska avvisas”

Talan om ogiltigförklaring – Fysiska eller juridiska personer – Rättsakter som berör dem direkt och personligen – Beslut vari kommissionen konstaterar att ett statligt stöd är förenligt med den gemensamma marknaden utan att inleda ett formellt granskningsförfarande (Artiklarna 88.2 EG, 88.3 EG och 230 fjärde stycket EG) (se punkterna 27–31, 33–36)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2005) 592 slutlig av den 16 mars 2005 att inte göra några invändningar mot stöd N 372/2003 avseende sektorn för blomodling, vilket anmälts av de nederländska myndigheterna.

Avgörande

1)

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

2)

Adomex International BV ska ersätta rättegångskostnaderna.

Top