Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0425R(02)

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG (EUT L 81, 31.3.2016)

OJ L 4, 7.1.2017, p. 116–116 (SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/425/corrigendum/2017-01-07/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

7.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 4/116


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG

( Europeiska unionens officiella tidning L 81 av den 31 mars 2016 )

Sidan 81, bilaga II, punkt 3.6.1, femte stycket

I stället för:

”Material och andra komponenter i personlig skyddsutrustning som oavsiktligt kan komma i kontakt med öppen eld och sådana som används i tillverkningen av industriell utrustning eller utrustning för brandmän ska ha den grad av svårantändlighet och termiskt skydd eller skydd mot ljusbågsvärmning som överensstämmer med den riskklass som motsvarar de förutsägbara användningsförhållandena. Material och komponenter får inte smälta när de exponeras för öppen eld eller medverka till spridning av eld.”

ska det stå:

”Material och andra komponenter i personlig skyddsutrustning som oavsiktligt kan komma i kontakt med flamma och sådana som används i tillverkningen av industriell utrustning eller utrustning för brandmän ska ha den grad av svårantändlighet och skydd mot termiskt hetta eller skydd mot hetta från ljusbåge som överensstämmer med den riskklass som motsvarar de förutsägbara användningsförhållandena. Material och komponenter får inte smälta när de exponeras för flamma eller medverka till flamspridning.”.


Top