Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0830R(02)

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 132, 29.5.2015)

C/2016/9003

OJ L 12, 17.1.2017, p. 97–98 (PT)
OJ L 12, 17.1.2017, p. 97–97 (DA, SV)
OJ L 12, 17.1.2017, p. 97–99 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/830/corrigendum/2017-01-17/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

17.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 12/97


Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

( Europeiska unionens officiella tidning L 132 av den 29 maj 2015 )

Sidan 29, bilaga om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006, punkt 16 rubriken

I stället för:

”AVSNITT 16: Övrig information”

ska det stå:

”AVSNITT 16: Annan information”.


Top