EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0961

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 961/2014 av den 8 september 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

OJ L 271, 12.9.2014, p. 8–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/961/oj

12.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/8


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 961/2014

av den 8 september 2014

om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1), särskilt artikel 14.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 269/2014.

(2)

Mot bakgrund av den allvarliga situationen anser rådet att ytterligare personer och enheter bör läggas till i den förteckning över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som omfattas av restriktiva åtgärder enligt bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014.

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer och enheter som förtecknas i bilagan till den här förordningen ska läggas till i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 september 2014.

På rådets vägnar

S. GOZI

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 6.


BILAGA

Förteckning över personer och enheter som avses i artikel 1

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

1.

Alexander ZAKHARCHENKO

Александр Владимирович Захарченко

Född 1976 i Donetsk

Han har från och med 7 augusti ersatt Alexander Borodai som så kallad ”premiärminister” i den så kallade ”Folkrepubliken Donetsk”. Zakharchenko har i och med att han tagit sig an denna uppgift och verkat i denna egenskap stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

2.

Vladimir KONONOV/alias ”Tsar”

Image

Född den 14.10.1974 i Gorsky

Han har från och med den 14 augusti ersatt Igor Strelkov/Girkin som så kallad ”försvarsminister” i den så kallade ”Folkrepubliken Donetsk” . Han har enligt uppgift fört befälet över en division av stridande separatister i Donetsk sedan i april och har lovat att ”lösa den strategiska uppgiften att avvärja Ukrainas militära aggression”. Kononov har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

3.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

Мирослав Владимирович Руденко

21.1.1983 i Debalcevo

Befälhavare för Donbass folkmilis. Han har bland annat sagt att de kommer att fortsätta att strida i resten av landet. Rudenko har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

4.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

Геннадий Николаевич Цыпкалов.

Född den 21.6.1973

Ersatte Marat Bashirov som så kallad ”premiärminister” i den så kallade ”Folkrepubliken Lugansk” . Tidigare aktiv i milisen Sydöstra armén. Tsypkalov har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

5.

Andrey Yurevich PINCHUK

Андрей Юрьевич ПИНЧУК

 

”Statssäkerhetsminister” i den så kallade ”Folkrepubliken Donetsk”. Har samröre med Vladimir Antyufeyev, som är ansvarig för separatisternas ”myndighetsverksamhet” i den så kallade ”Folkrepubliken Donetsks regering”. Han har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

6.

Oleg BEREZA

Олег БЕРЕЗА

 

”Inrikesminister” i den så kallade ”Folkrepubliken Donetsk”. Har samröre med Vladimir Antyufeyev, som är ansvarig för separatisternas ”myndighetsverksamhet” i den så kallade ”Folkrepubliken Donetsks regering”. Han har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

7.

Andrei Nikolaevich RODKIN

Андрей Николаевич Родкин

 

Moskvaföreträdare för den så kallade ”Folkrepubliken Donetsk”. Han har i sina uttalanden bland annat talat om att milisen är beredd att föra ett gerillakrig och att de beslagtagit vapensystem från den ukrainska försvarsmakten. Han har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

8.

Aleksandr KARAMAN

Александр караман

 

”Vice premiärminister för sociala frågor” i den så kallade ”Folkrepubliken Donetsk”. Har samröre med Vladimir Antyufeyev, som är ansvarig för separatisternas ”myndighetsverksamhet” i den så kallade ”Folkrepubliken Donetsks regering”. Han har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Rysslands vice premiärminister Dmitry Rogozins skyddsling.

12.9.2014

9.

Georgiy L'vovich MURADOV

Георгий Львович Мурадов

Född den 19.11.1954

Så kallad ”vice premiärminister” i Krim och befullmäktigad företrädare för Krim hos president Putin. Muradov har spelat en viktig roll när det gäller att konsolidera rysk institutionell kontroll över Krim sedan den olagliga annekteringen. Han har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

10.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

Михаил Сергеевич Шеремет

Född den 23.5.1971 i Dzhankoy

Så kallad ”förste vice premiärminister” i Krim. Sheremet spelade en viktig roll när det gäller organiseringen och genomförandet av folkomröstningen i Krim den 16 mars om anslutningen till Ryssland. Vid folkomröstningen förde Sheremet enligt uppgift befälet över de Moskvavänliga ”självförsvarsstyrkorna” i Krim. Han har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

11.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

Юрий Леонидович Воробьев

Född den 2.2.1948 i Krasnoyarsk

Vice talman i Ryska federationens federala råd. Den 1 mars 2014 stödde Vorobiov i federala rådet offentligt utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina. Han röstade sedan ja till det därtill hörande dekretet.

12.9.2014

12.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновски

Född den 10.6.1964 i Eidelshtein, Kasakhstan

Ledamot av statsdumans råd; ledare för Rysslands liberaldemokratiska parti (LDPR). Han stödde aktivt användningen av Rysslands försvarsmakt i Ukraina och annekteringen av Krim. Han har aktivt krävt Ukrainas delning. Han undertecknade för LDPR-partiet, vars ordförande han är, en överenskommelse med den så kallade ”Folkrepubliken Donetsk”.

12.9.2014

13.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

Image

Född den 11.8.1949 i Klin

Vice talman i statsduman. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

14.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

Виктор Петрович Водолацкий

Född den 19.8.1957 i regionen Azov.

Ordförande (”ataman”) för de ryska och utländska kosackstyrkornas union och suppleant i statsduman. Han stödde Krims annektering och medgav att ryska kosacker aktivt deltog i den ukrainska konflikten på de Moskvastödda separatisternas sida. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

15.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

Леонид Иванович Калашников

Född den 6.8.1960 i Stepnoy Dvorets

Förste vice ordförande i statsdumans utrikesutskott. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

16.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

Image

Född den 5.4.1948 i Opochka

Förste vice ordförande i statsdumans utskott för förbindelserna med länderna i Oberoende staters samvälde, eurasiatisk integration och banden till landsmännen. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

17.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

Олег Владимирович Лебедев

Född den 21.3.1964 i Orel/Rudny

Förste vice ordförande i statsdumans utskott för förbindelserna med länderna i Oberoende staters samvälde, eurasiatisk integration och banden till landsmännen. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

18.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

Иван Иванович Мельников

Född den 7.8.1950 i Bogoroditsk

Förste vice talman, statsduman. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

19.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

Игорь Владимирович Лебедев

Född den 27.9.1972 i Moskva

Vice talman, statsduman. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

20.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

Николай Владимирович Левичев

Född den 28.5.1953 i Pushkin

Vice talman, statsduman. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

21.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

Светлана Сергеевна Журова

Född den 7.1.1972 i Pavlov-on-the-Neva

Förste vice ordförande i utrikesutskottet, statsduman. Den 20 mars 2014 röstade hon ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

22.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

Алексей Васильевич Hаумец

Född den 11.2.1968

Generalmajor i ryska armén. Han är befälhavare för 76:e luftburna divisionen som medverkat vid den ryska militära närvaron på Ukrainas territorium, framför allt under Krims olagliga annektering.

12.9.2014

23.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

Image

Född den 20.8.1952 i Cheremkhovo

Sergei Chemezov är en av president Putins kända nära medarbetare – båda var KGB- officerare utstationerade i Dresden – och han är ledamot av Enade Rysslands högsta råd. Han drar fördel av sina band till den ryske presidenten genom att befordras till högre tjänster i statskontrollerade företag. Han är ordförande i konglomeratet Rostec, Rysslands ledande statskontrollerade försvars- och industritillverkningsföretag. Till följd av ett ryskt regeringsbeslut planerar Technopromexport, ett dotterbolag till Rostec, att bygga energianläggningar i Krim och stöder därigenom Krims integering i Ryska federationen.

Dessutom har Rosoboronexport, ett dotterbolag till Rostec, stött integreringen av Krims försvarföretag i Rysslands försvarsindustri och därigenom konsoliderat Ryska federationens olagliga annektering av Krim.

12.9.2014

24.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

Aлександр Михайлович Бабаков

Född den 8.2.1963 in Chisinau

Ledamot av statsduman, ordförande i statsdumans utskott för lagstiftning avseende utvecklingen av Ryska federationens militär-industriella komplex. Babakov är en framträdande medlem i Enade Ryssland och har som affärsman gjort stora investeringar i Ukraina och på Krim.

Den 20 mars 2014 röstade han för utkastet till federal konstitution ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014


Top