EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0959

Rådets förordning (EU) nr 959/2014 av den 8 september 2014 om ändring av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

OJ L 271, 12.9.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/959/oj

12.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 959/2014

av den 8 september 2014

om ändring av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissisonen, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EU) nr 269/2014 (2) ger verkan åt vissa åtgärder som föreskrivs i beslut 2014/145/Gusp och föreskriver frysning av penningmedel och ekonomiska resurser för fysiska personer som är ansvariga för, aktivt stöder eller genomför åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina, eller som hindrar internationella organisationers arbete i Ukraina, och fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är förbundna med dem; juridiska personer, enheter eller organ som materiellt eller ekonomiskt stöder åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende; juridiska personer, enheter eller organ på Krim eller i Sevastopol för vilka äganderätten har överlåtits i strid med ukrainsk lagstiftning, eller juridiska personer, enheter eller organ som har dragit fördel av en sådan överlåtelse, eller juridiska personer, enheter eller organ som aktivt ger materiellt eller ekonomiskt stöd till, eller gynnas av, de ryska beslutsfattare som bär ansvaret för annekteringen av Krim eller destabiliseringen av östra Ukraina.

(2)

Den 8 september 2014 beslutade rådet att utvidga de restriktiva åtgärderna för att rikta dem mot personer eller enheter som genomför transaktioner med separatistgrupperna i Donbass-regionen i Ukraina. Rådet antog beslut 2014/658/Gusp (3) som ändrar beslut 2014/145/Gusp och innehåller ändrade kriterier för upptagande i förteckningen i detta syfte.

(3)

Denna åtgärd faller inom tillämpningsområdet för fördraget, och därför är lagstiftningsåtgärder på unionsnivå nödvändiga, särskilt för att genomföra den på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater.

(4)

Förordning (EU) nr 269/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

För att de åtgärder som föreskrivs i den här förordningen ska vara verkningsfulla bör den träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande led ska läggas till i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 269/2014:

”e)

Fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som genomför transaktioner med separatistgrupperna i Donbass-regionen i Ukraina.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 september 2014.

På rådets vägnar

S. GOZI

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 17.3.2014, s. 6).

(3)  Rådets beslut 2014/658/Gusp av den 8 september 2014 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (se sidan 47 i detta nummer av EUT).


Top