EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0811

Rådets förordning (EU) nr 811/2014 av den 25 juli 2014 om ändring av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

OJ L 221, 25.7.2014, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/811/oj

25.7.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 221/11


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 811/2014

av den 25 juli 2014

om ändring av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EU) nr 269/2014 (2) ger verkan åt vissa åtgärder i beslut 2014/145/Gusp och föreskriver frysning av tillgångar och ekonomiska resurser för fysiska personer som är ansvariga för, aktivt stöder eller genomför, åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina, eller som hindrar internationella organisationers arbete i Ukraina, samt fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är förbundna med dem, eller juridiska personer, enheter eller organ som materiellt eller ekonomiskt stöder åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller juridiska personer, enheter eller organ på Krim eller i Sevastopol för vilka äganderätten har överlåtits i strid med ukrainsk lagstiftning, eller juridiska personer, enheter eller organ som har gynnats av en sådan överlåtelse.

(2)

Den 22 juli 2014 beslutade rådet att utvidga de restriktiva åtgärderna för att rikta dem mot personer eller enheter som aktivt ger materiellt eller ekonomiskt stöd till, eller gynnas av, de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim eller destabiliseringen av östra Ukraina.

(3)

Den 25 juli 2014 antog rådet beslut 2014/499/Gusp (3) om ändring av beslut 2014/145/Gusp som ändrar kriterierna för upptagande i förteckningen för att i denna kunna ta upp fysiska eller juridiska personer som aktivt ger materiellt eller ekonomiskt stöd till, eller gynnas av, de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim eller destabiliseringen av östra Ukraina.

(4)

Denna åtgärd omfattas av tillämpningsområdet för fördraget, vilket nödvändiggör lagstiftningsåtgärder på unionsnivå, i synnerhet med tanke på att se till att den genomförs enhetligt i samtliga medlemsstater.

(5)

Förordning (EU) nr 269/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska vara verkningsfulla bör den träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 3.1 i förordning (EU) nr 269/2014 ska ersättas med följande:

”1.   Bilaga I ska innefatta:

a)

fysiska personer som är ansvariga för, aktivt stöder eller genomför, åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina, eller som hindrar internationella organisationers arbete i Ukraina samt fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är förbundna med dem,

b)

juridiska personer, enheter eller organ som materiellt eller ekonomiskt stöder åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende,

c)

juridiska personer, enheter eller organ på Krim eller i Sevastopol för vilka äganderätten har överlåtits i strid med ukrainsk lagstiftning, eller juridiska personer, enheter eller organ som har dragit fördel av en sådan överlåtelse, eller

d)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som aktivt ger materiellt eller ekonomiskt stöd till, eller som gynnas av, ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim och Sevastopol eller destabiliseringen av östra Ukraina.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juli 2014.

På rådets vägnar

S. GOZI

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på insatser som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 17.3.2014, s. 6).

(3)  Rådets beslut 2014/499/Gusp av den 25 juli 2014 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (se sidan 15 i detta nummer av EUT).


Top