EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0476

Rådets förordning (EU) nr 476/2014 av den 12 maj 2014 om ändring av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

OJ L 137, 12.5.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/476/oj

12.5.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 137/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 476/2014

av den 12 maj 2014

om ändring av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen,

och av följande skäl:

(1)

I beslut 2014/145/Gusp föreskrivs resebegränsningar och frysning av penningmedel och ekonomiska resurser för vissa personer med ansvar för åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Dessa fysiska eller juridiska personer, enheter och organ förtecknas i bilagan till det beslutet.

(2)

Rådets förordning (EU) nr 269/2014 (2) ger verkan åt vissa åtgärder som föreskrivs i beslut 2014/145/Gusp och föreskriver frysning av penningmedel och ekonomiska resurser för vissa personer med ansvar för åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är förbundna med dem.

(3)

Den 12 maj 2014 antog rådet beslut 2014/265/Gusp (3) som ändrar beslut 2014/145/Gusp och innehåller ändrade kriterier för upptagandet på förteckningen av framför allt juridiska personer, enheter eller organ på Krim eller i Sevastopol där det har skett ett ägarskifte i strid med ukrainsk lagstiftning, eller juridiska personer, enheter eller organ som har dragit fördel av ett sådant ägarskifte, i linje med unionens policy att inte erkänna Ryska federationens olagliga annektering av Krim.

(4)

Med juridiska personer, enheter eller organ som har dragit fördel av ett ägarskifte avses juridiska personer, enheter eller organ som blivit ägare till tillgångar som överförts i strid med ukrainsk lagstiftning efter annekteringen av Krim och Sevastopol.

(5)

Dessa ändringar omfattas av tillämpningsområdet för fördraget och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra dem, särskilt för att säkerställa att de tillämpas på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater.

(6)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska bli verkningsfulla bör den träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 269/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

1.   Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ eller av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är förbundna med dem, och som förtecknas i bilaga I, ska frysas.

2.   Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är förbundna med dem, och som förtecknas i bilaga I.”

2.

Artikel 3.1 ska ersättas med följande:

”1.   Bilaga I ska omfatta fysiska personer som är ansvariga för, aktivt stöder eller genomför åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina, eller som hindrar internationella organisationers arbete i Ukraina, samt fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är förbundna med dem, eller juridiska personer, enheter eller organ på Krim eller i Sevastopol där det har skett ett ägarskifte i strid med ukrainsk lagstiftning, eller juridiska personer, enheter eller organ som har dragit fördel av ett sådant ägarskifte.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 maj 2014.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 17.3.2014, s. 6).

(3)  Rådets beslut 2014/265/Gusp av den 12 maj 2014 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (se sidan 9 i detta nummer av EUT).


Top