EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0284

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 284/2014 av den 21 mars 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

OJ L 86, 21.3.2014, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/284/oj

21.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 86/27


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 284/2014

av den 21 mars 2014

om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1), särskilt artikel 14.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet förordning (EU) nr 269/2014.

(2)

Mot bakgrund av den allvarliga situationen anser rådet att ytterligare personer bör läggas till i den förteckning över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som omfattas av restriktiva åtgärder enligt bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014.

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De personer som förtecknas i bilagan till den här förordningen ska läggas till i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 mars 2014.

På rådets vägnar

D. KOURKOULAS

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 6.


BILAGA

Förteckning över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 1

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

1.

Rogozin, Dmitry Olegovich

Född 21.12.1963, i Moskva

Vice premiärminister i Ryska federationen.

Uppmanade offentligt till annekteringen av Krim.

21.3.2014

2.

Glazyev, Sergey

Född 1.1.1961, Zaporozhye, (Ukrainska SSR)

Rådgivare till Ryska federationens president.

Uppmanade offentligt till annekteringen av Krim.

21.3.2014

3.

Matviyenko, Valentina Ivanova

Född 7.4.1949, Shepetovka, Khmelnitskyi oblast (Ukrainska SSR)

Talman i det federala rådet ("överhuset"). Stödde den 1 mars 2014 i det federala rådet offentligt utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina.

21.3.2014

4.

Naryshkin, Sergei Evgenevich

Född 27.10.1954,

Sankt Petersburg (f.d. Leningrad)

Talman i statsduman ("underhuset"). Stödde offentligt utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina. Stödde offentligt fördraget om återföreningen mellan Ryssland och Krim och den därmed sammanhängande federala konstitutionen..

21.3.2014

5.

Kiselyov, Dmitry Konstantinovich

Född 26.4.1954

Utnämnd genom presidendekret den 9 december 2013 till chef för Ryska federationens statliga nyhetsbyrå "Rossiya Segodnya".

Central person i regeringspropaganden till stöd för utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina.

21.3.2014

6.

Nosatov, Alexander Mihailovich

Född 27.3.1963, Sevastopol, (Ukrainska SSR)

Vice befälhavare för Svartahavsflottan, konteramiral

Ansvarig för befälet över ryska styrkor som har ockuperat Ukrainas suveräna territorium.

21.3.2014

7.

Kulikov, Valery Vladimirovich

Född 1.9.1956, Zaporozhye, (Ukrainska SSR)

Vice befälhavare för Svartahavsflottan, konteramiral

Ansvarig för befälet över ryska styrkor som har ockuperat Ukrainas suveräna territorium.

21.3.2014

8.

Surkov, Vladislav Yurievich

Född 21.9.1964, Solntsevo, Lipetsk

Medhjälpare till Ryska federationens president. Han var en av organisatörerna bakom processen i Krim genom vilken lokala grupper där mobiliserades för aktioner som undergräver de ukrainska myndigheterna i Krim.

21.3.2014

9.

Mikhail Malyshev

Ordförande för Krims valkommission

Ansvarig för organisationen av folkomröstningen i Krim. Ansvarig under det ryska systemet för undertecknandet av folkomröstningsresultaten.

21.3.2014

10.

Valery Medvedev

Ordförande för Sevastopols valkommission

Ansvarig för organisationen av folkomröstningen i Krim. Ansvarig under det ryska systemet för undertecknandet av folkomröstningsresultaten.

21.3.2014

11.

Lt. Gen. Igor Turchenyuk

Befälhavare för de ryska styrkorna i Krim

De facto befälhavare för de ryska styrkor som satts in i Krim (som Ryssland fortsätter att officiellt hänvisa till som "lokala självförsvarsmiliser").

21.3.2014

12.

Elena Borisovna Mizulina

Ledamot av statsduman

Upphovsperson och medsponsor till lagstiftningsändringar nyligen i Ryssland som skulle ha gjort det möjligt för regioner i andra länder att ansluta sig till Ryssland utan föregående samtycke från deras centrala myndigheter.

21.3.2014


Top