Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008H0205

Rådets rekommendation av den 3 mars 2008 om anpassning av rekommendation 98/376/EG om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder, med anledning av Republiken Bulgariens, Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Rumäniens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

OJ L 63, 7.3.2008, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/205/oj

7.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 63/43


RÅDETS REKOMMENDATION

av den 3 mars 2008

om anpassning av rekommendation 98/376/EG om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder, med anledning av Republiken Bulgariens, Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Rumäniens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

(2008/205/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av 2003 års anslutningsakt, särskilt artikel 57,

med beaktande av 2005 års anslutningsakt, särskilt artikel 56,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

För vissa rättsakter som fortsätter att gälla efter den 1 januari 2007 och som behöver anpassas med anledning av anslutningen finns anpassningarna inte med i anslutningsakten.

(2)

Enligt artikel 57 i 2003 års anslutningsakt och artikel 56 i 2005 års anslutningsakt ska sådana anpassningar antas av rådet, om det är rådet som har antagit rättsakten i fråga.

(3)

Rådets rekommendation 98/376/EG av den 4 juni 1998 om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder (1) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

Rekommendation 98/376/EG ska ändras i enlighet med bilagan.

Utfärdad i Bryssel den 3 mars 2008.

På rådets vägnar

J. PODOBNIK

Ordförande


(1)  EGT L 167, 12.6.1998, s. 25.


BILAGA

Rekommendation 98/376/EG ska ändras enligt följande:

1.

Under sjunde strecksatsen i punkt D i bilagan ska förteckningen över särskiljande tecken ersättas med följande:

”B

:

Belgien

BG

:

Bulgarien

CZ

:

Tjeckien

DK

:

Danmark

D

:

Tyskland

EST

:

Estland

IRL

:

Irland

EL

:

Grekland

E

:

Spanien

F

:

Frankrike

I

:

Italien

CY

:

Cypern

LV

:

Lettland

LT

:

Litauen

L

:

Luxemburg

H

:

Ungern

M

:

Malta

NL

:

Nederländerna

A

:

Österrike

PL

:

Polen

P

:

Portugal

RO

:

Rumänien

SLO

:

Slovenien

SK

:

Slovakien

FIN

:

Finland

S

:

Sverige

UK

:

Förenade kungariket”

2.

Under punkt E i bilagan ska andra stycket ersättas med följande text:

”Om en medlemsstat önskar avfatta texten på ett annat nationellt språk än bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska eller ungerska, ska medlemsstaten, utan att det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelser i denna bilaga, införa en tvåspråkig version av tillståndet, där ett av ovannämnda språk används.”


Top