EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0805R(01)

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar (EUT L 143 av den 30.4.2004)

OJ L 97, 15.4.2005, p. 64–64 (DE, EN, FR, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/805/corrigendum/2005-04-15/oj

15.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 97/64


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar

( Europeiska unionens officiella tidning L 143 av den 30 april 2004 )

På sidan 16, skäl 14 första meningen, skall det

i stället för:

”(14)

Alla de delgivningssätt som förtecknas i artiklarna 11 och 12 kännetecknas av antingen fullständig säkerhet (artikel 11) eller en mycket hög grad av sannolikhet (artikel 12) att den handling som delges har nått sin adressat.”

vara:

”(14)

Alla de delgivningssätt som förtecknas i artiklarna 13 och 14 kännetecknas av antingen fullständig säkerhet (artikel 13) eller en mycket hög grad av sannolikhet (artikel 14) att den handling som delges har nått sin adressat.”.

På sidan 21, artikel 17 a, slutet, skall det

i stället för:

”… samt huruvida det är obligatoriskt att företrädas av ett juridiskt ombud.”

vara:

”… samt eventuellt krav på att företrädas av ett juridiskt ombud.”.

På sidan 23, artikel 30.1 a, skall det

i stället för:

”a)

de förfaranden för rättelse och återkallelse av domar som avses i artikel 10.2 och för förnyad prövning som avses i artikel 19.1,”

vara:

”a)

de förfaranden för rättelse och återkallelse som avses i artikel 10.2 och för förnyad prövning som avses i artikel 19.1,”.


Top