Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0363

2001/363/EG: Kommissionens beslut av den 27 april 2001 om ändring av förteckningen över de områden som omfattas av strukturfondernas mål 2 i Italien för perioden 2000–2006 [delgivet med nr K(2001) 1073]

OJ L 129, 11.5.2001, p. 39–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/363/oj

32001D0363

2001/363/EG: Kommissionens beslut av den 27 april 2001 om ändring av förteckningen över de områden som omfattas av strukturfondernas mål 2 i Italien för perioden 2000–2006 [delgivet med nr K(2001) 1073]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 129 , 11/05/2001 s. 0039 - 0046


Kommissionens beslut

av den 27 april 2001

om ändring av förteckningen över de områden som omfattas av strukturfondernas mål 2 i Italien för perioden 2000-2006

[delgivet med nr K(2001) 1073]

(Endast den italienska texten är giltig)

(2001/363/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna(1), särskilt artikel 4.4 första stycket i denna,

efter samråd med Kommittén för utveckling och omställning av regioner, Kommittén för jordbrukets struktur och landsbygdens utveckling och Kommittén för fiskets och vattenbrukets struktur, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens beslut 2000/530/EG(2) upprättas en förteckning över de områden som omfattas av strukturfondernas mål 2 i Italien för perioden 2000-2006.

(2) De italienska myndigheterna har meddelat kommissionen att det förekommer felaktigheter i definitionerna av de stödberättigade områdena i vissa kommuner.

(3) De italienska myndigheterna har även, som svar på en förfrågan från kommissionen, bekräftat att avsikten med ändringarna inte är att ersätta stödberättigade områden med andra områden och inte heller att ändra på definitionen av stödberättigade befolkningsgrupper i de aktuella områdena.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den förteckning över de områden som omfattas av strukturfondernas mål 2 i Italien för perioden 2000-2006 som upprättas genom beslut skall ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

För de kommuner som inte återfinns i bilagan skall förteckningen fortfarande gälla.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Italien.

Utfärdat i Bryssel den 27 april 2001.

På kommissionens vägnar

Michel Barnier

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.

(2) EGT L 223, 4.9.2000, s. 1.

BILAGA

ÄNDRING AV FÖRTECKNINGEN ÖVER OMRÅDEN I ITALIEN SOM OMFATTAS AV STRUKTURFONDERNAS MÅL 2

Perioden 2000-2006

>Plats för tabell>

Top