Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0500

1999/500/EG: Kommissionens beslut av den 1 juli 1999 om fastställande av en vägledande fördelning mellan medlemsstaterna av åtagandebemyndiganden inom ramen för strukturfondernas mål 1 för perioden 2000-2006 [delgivet med nr K(1999) 1760]

OJ L 194, 27.7.1999, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 84 - 85
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 84 - 85
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 84 - 85
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 84 - 85
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 84 - 85
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 84 - 85
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 84 - 85
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 84 - 85
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 84 - 85

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/500/oj

31999D0500

1999/500/EG: Kommissionens beslut av den 1 juli 1999 om fastställande av en vägledande fördelning mellan medlemsstaterna av åtagandebemyndiganden inom ramen för strukturfondernas mål 1 för perioden 2000-2006 [delgivet med nr K(1999) 1760]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 194 , 27/07/1999 s. 0047 - 0048


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 1 juli 1999

om fastställande av en vägledande fördelning mellan medlemsstaterna av åtagandebemyndiganden inom ramen för strukturfondernas mål 1 för perioden 2000-2006

[delgivet med nr K(1999) 1760]

(1999/500/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna(1), särskilt artikel 7.3 första stycket i denna, och

av följande skäl:

1. I artikel 2.3 första stycket i förordning (EG) nr 1260/1999 fastställs att FFU skall bidraga till strukturåtgärder i fiskerisektorn utanför mål 1-områden.

2. Med hänsyn till denna metod har Europeiska rådet vid sitt möte i Berlin den 24-25 mars 1999 i ordförandeskapets slutsatser, punkt 40, fastställt belopp tillhörande särskilda åtaganden för perioden 2000-2006.

3. I artikel 7.3 fjärde stycket i förordning (EG) nr 1260/1999 föreskrivs att kommissionen öppet skall redovisa de vägledande fördelningar mellan medlemsstaterna av de strukturfondsåtaganden som anslagits för; med beaktande av att kommissionen angav den använda metoden i en not sänt till Coreper den 18 mars 1999(2).

4. Med hänsyn tagen till den vägledande fördelningen i enlighet med denna metod.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De vägledande beloppen per medlemsstat för åtagandebemyndiganden inom ramen för finansieringsintrumentet för utveckling av fiskeri utanför mål 1-områden för perioden 2000-2006 skall vara de som anges i bilagan.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 juli 1999.

På kommissionens vägnar

Emma BONINO

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.

(2) Teknisk not från kommissionen angående FFU (not till delegationerna, SN 1122/99 av den 18 mars 1999).

BILAGA

Vägledande fördelning mellan medlemsstaterna av åtagandebemyndiganden inom ramen för strukturfondernas mål 1 för perioden 2000-2006

>Plats för tabell>

Top