Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0072

Rådets direktiv 94/72/EG av den 19 december 1994 om ändring av direktiv 91/439/EEG om körkort

OJ L 337, 24.12.1994, p. 86–86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 005 P. 188 - 188
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 005 P. 188 - 188
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 238 - 238
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 238 - 238
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 238 - 238
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 238 - 238
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 238 - 238
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 238 - 238
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 238 - 238
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 238 - 238
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 238 - 238
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 150 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 150 - 150

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2013; upphävd genom 32006L0126

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/72/oj

31994L0072

Rådets direktiv 94/72/EG av den 19 december 1994 om ändring av direktiv 91/439/EEG om körkort

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 337 , 24/12/1994 s. 0086 - 0086
Finsk specialutgåva Område 7 Volym 5 s. 0188
Svensk specialutgåva Område 7 Volym 5 s. 0188


RÅDETS DIREKTIV 94/72/EG av den 19 december 1994 om ändring av direktiv 91/439/EEG om körkort

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av akten om anslutningsvillkoren för Konungariket Norge, Republiken Österrike, Republiken Finland, Konungariket Sverige och anpassningarna till de fördrag på vilka Europeiska unionen grundas (), i det följande kallad "1994 års anslutningsakt", särskilt artikel 169 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Körkorten i Finland och Sverige består av plastinbakade kort. Medan en annan gemenskapsmall för körkort övervägs bör Finland och Sverige tillåtas fortsätta att utfärda körkort i nuvarande utförande till och med den 31 december 1997. Direktiv 91/439/EEG () bör ändras till följd av detta.

Med stöd av artikel 2.3 i 1994 års anslutningsfördrag kan Europeiska gemenskapens institutioner före anslutningen anta de bestämmelser som anges i artikel 169 i anslutningsakten, så att sådana bestämmelser träder i kraft under förutsättning att, och från och med den dag då fördraget träder i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1.1 i direktiv 91/439/EEG skall följande mening läggas till:

"Emellertid får Finland och Sverige fortsätta att utfärda körkort i nuvarande utförande till och med den 31 december 1997."

Artikel 2

Detta direktiv träder i kraft under förutsättning att och från och med dag då 1994 års anslutningsfördrag träder i kraft.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 1994.

På rådets vägnar

K. KINKEL

Ordförande

() EGT nr C 241, 29.8.1994, s. 21.

() EGT nr L 237, 24.8.1991, s. 1.

Top