Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0017

93/17/EEG: Rådets beslut av den 21 december 1992 om ändring av beslut 90/510/EEG om utsträckning av det rättsliga skyddet för kretsmönster hos halvledarprodukter till personer från vissa länder och territorier

OJ L 11, 19.1.1993, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 024 P. 5 - 6
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 024 P. 5 - 6

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/17/oj

31993D0017

93/17/EEG: Rådets beslut av den 21 december 1992 om ändring av beslut 90/510/EEG om utsträckning av det rättsliga skyddet för kretsmönster hos halvledarprodukter till personer från vissa länder och territorier

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 011 , 19/01/1993 s. 0022 - 0023
Finsk specialutgåva Område 13 Volym 24 s. 0005
Svensk specialutgåva Område 13 Volym 24 s. 0005


RÅDETS BESLUT av den 21 december 1992 om ändring av beslut 90/510/EEG om utsträckning av det rättsliga skyddet för kretsmönster hos halvledarprodukter till personer från vissa länder och territorier (93/17/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 87/54/EEG av den 16 december 1986 om rättsligt skydd för kretsmönster hos halvledarprodukter (1), särskilt artikel 3.7 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Rätten till rättsligt skydd för kretsmönster hos halvledarprodukter i gemenskapen gäller till förmån för sådana personer som anges i artikel 3.1-3.5 i direktiv 87/54/EEG.

Rätten till skydd kan genom ett rådsbeslut utsträckas till personer som inte åtnjuter skydd genom de nämnda bestämmelserna.

Beslut om utsräckning av skydd bör i största möjliga utsträckning gälla gemenskapen som helhet.

Rådet har utsträckt detta skydd permanent för personer från vissa länder och territorier enligt beslut 90/510/EEG(2).

Sådant skydd har tidigare utsträckts, dock endast interimistiskt, för fysiska personer från Finland, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz, i enlighet med beslut 90/511/EEG(3), som upphör att gälla den 31 december 1992.

Sådant skydd har senare utsträckts till bolag och andra juridiska personer i Schweiz och Finland, i enlighet med kom missionens beslut 90/541/EEG(4) och 92/20/EEG(5) var för sig, i enlighet med beslut 90/511/EEG.

Det synes nu lämpligt att besluta om permanent utsträckning till ovannämnda länder vars nationella rättsliga bestämmelser ger ett nöjaktigt skydd för halvledarprodukters kretsmönster och som tillhandahåller permanent skydd åt sådana personer från gemenskapens medlemsstater som åtnjuter rätt till skydd genom direktiv 87/54/EEG.

HÄRIGENOM BESLUTAS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 90/510/EEG ersätts med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut skall gälla från den 1 januari 1993.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1992.

På rådets vägnar

D. HURD

Ordförande

(1) EGT nr L 24, 27.1.1987, s. 36.

(2) EGT nr L 285, 17.10.1990, s. 29.

(3) EGT nr L 285, 17.10.1990, s. 31.

(4) EGT nr L 307, 7.11.1990, s. 21, beslutet ändrat genom beslut 92/20/EEG (EGT nr L 9, 15.1.1992, s. 22).

(5) EGT nr L 9, 15.1.1992, s. 22.

BILAGA

Australien

Collectivité territoriale de Mayotte

Collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon

Finland

Franska Polynesien

Franska södra och antarktiska territorierna

Island

Japan

Liechtenstein

Norge

Nya Kaledonien och tillhörande områden

Sverige

Schweiz

Wallis- och Futunaöarna

Österrike

Top