Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3933

Kommissionens förordning (EEG) nr 3933/92 av den 30 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 3858/89 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för produkter som omfattas av KN-nummer 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 och 0714 90 19, med ursprung i tredje land som inte är avtalsslutande part i GATT, med undantag av Kina

OJ L 398, 31.12.1992, p. 15–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 047 P. 137 - 138
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 047 P. 137 - 138

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3933/oj

31992R3933

Kommissionens förordning (EEG) nr 3933/92 av den 30 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 3858/89 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för produkter som omfattas av KN-nummer 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 och 0714 90 19, med ursprung i tredje land som inte är avtalsslutande part i GATT, med undantag av Kina

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 398 , 31/12/1992 s. 0015 - 0018
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 47 s. 0137
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 47 s. 0137


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3933/92 av den 30 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 3858/89 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för produkter som omfattas av KN nummer 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 och 0714 90 19, med ursprung i tredje land som inte är avtalsslutande part i GATT, med undantag av Kina

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 430/87 av den 9 februari 1987 om importordningen för produkter som omfattas av KN-nummer 0714 10 och 0714 90 och som har sitt ursprung i vissa tredje länder(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3909/92(2), särskilt artikel 2 i denna, och

med beaktande av följande:

Enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3858/89(3) om tillämpningsföreskrifter för denna kvot, skall exporterande länder utfärda ursprungsintyg för varje varuparti som exporteras. Utformningen av intyget är ännu inte bestämd. Med hänsyn till erfarenheterna inom området och av harmoniseringsskäl bör ursprungsintyget i bilagan till förordning (EEG) nr 3850/89(4) tillämpas. Det används redan i vissa exporterande länder och kommer 1993 att börja användas i alla exporterande länder inom GATT.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 3858/89 ändras på följande sätt:

1. I artikel 3

- skall punkt 1 a ersättas med följande:

"a) måste åtföljas av originalet till de ursprungsintyg som utfärdas av de behöriga myndigheterna i det exporterande landet i enlighet med förebilden i bilagan; myndigheterna i det exporterande landet skall upplysa kommissionen om de underskrifter och stämplar som används av de myndigheter som får utfärda sådana intyg,"

- skall punkt 2 utgå,

- skall punkt 3 ersättas med följande punkt 2:

"2. Ansökningar om intyg som avses i punkt 1 får inte avse mängder över 7 500 ton per sökande som handlar för egen räkning.".

2. Bilagan till denna förordning skall läggas till.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 december 1992.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

>Hänvisning till >

(1) EGT nr L 43, 13.2.1987, s. 9.

(2) EGT nr L 394, 31.12.1992.

(3) EGT nr L 374, 22.12.1989, s. 37.

(4) EGT nr L 374, 22.12.1989, s. 8.

Top