Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R0650

Kommissionens förordning (EEG) nr 650/90 av den 16 mars 1990 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

OJ L 71, 17.3.1990, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 122 - 123
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 122 - 123
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 155 - 156
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 155 - 156
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 155 - 156
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 155 - 156
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 155 - 156
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 155 - 156
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 155 - 156
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 155 - 156
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 155 - 156
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 194 - 195
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 194 - 195
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 24 - 25

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/650/oj

31990R0650

Kommissionens förordning (EEG) nr 650/90 av den 16 mars 1990 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 071 , 17/03/1990 s. 0011 - 0012
Finsk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0122
Svensk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0122


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 650/90 av den 16 mars 1990 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87(1) om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, senast ändrad genom förordning (EEG) nr 323/90(2), särskilt artikel 9 i denna, och

med beaktande av följande:

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen som är en bilaga till ovannämnda förordning är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som anges i bilagan till den här förordningen.

I förordning (EEG) nr 2658/87 fastställs de allmänna bestämmelserna för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och dessa bestämmelser gäller också varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som lägger ytterligare underuppdelningar till denna och som upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra bestämmelser som rör varuhandeln.

Enligt dessa allmänna bestämmelser måste de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan till den här förordningen klassificeras enligt de tillämpliga KN-nummer som anges i kolumn 2 av de skäl som anges i kolumn 3.

Nomenklaturkommittén har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden bestämt beträffande produkt nr 2 i den bifogade tabellen.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Nomenklaturkommittén beträffande produkt nr 1 och 3 i den bifogade tabellen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras nu inom Kombinerade nomenklaturen enligt de tillämpliga KN-nummer som anges i kolumn 2 i denna tabell.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugoförsta dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 mars 1990.

På kommissionens vägnar

Henning CHRISTOPHERSEN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2) EGT nr L 36, 8.2.1990, s. 7.

BILAGA

>Plats för tabell>

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

Top