Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R3902

Rådets förordning (EEG) nr 3902/89 av den 15 december 1989 om ändring av de värden som uttrycks i ecu i förordning (EEG) nr 1135/88 om definitionen av begreppet ursprungsvaror och metoder för administrativt samarbete inom handeln mellan gemenskapens tullområde och Ceuta, Melilla och Kanarieöarna

OJ L 375, 23.12.1989, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 108 - 108
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 108 - 108

No longer in force, Date of end of validity: 22/01/2001; tyst upphävande genom 32001R0082

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3902/oj

31989R3902

Rådets förordning (EEG) nr 3902/89 av den 15 december 1989 om ändring av de värden som uttrycks i ecu i förordning (EEG) nr 1135/88 om definitionen av begreppet ursprungsvaror och metoder för administrativt samarbete inom handeln mellan gemenskapens tullområde och Ceuta, Melilla och Kanarieöarna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 375 , 23/12/1989 s. 0005 - 0005
Finsk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0108
Svensk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0108


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3902/89 av den 15 december 1989 om ändring av de värden som uttrycks i ecu i förordning (EEG) nr 1135/88 om definitionen av begreppet ursprungsvaror och metoder för administrativt samarbete inom handeln mellan gemenskapens tullområde och Ceuta, Melilla och Kanarieöarna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsakten för Spanien och Portugal, i synnerhet artikel 9 i protokoll 2 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Värden uttryckta i ecu finns i artiklarna 6 och 17 i förordning (EEG) nr 1135/88(1).

De värden som motsvarar ecun i vissa nationella valutor per den 3 oktober 1988 var lägre än motsvarande värden per den 1 oktober 1986. På grund av den automatiska ändringen av den referensdag som föreskrivs i artikel 6.1 i förordning (EEG) nr 1135/88 skulle en omräkning till de berörda nationella valutorna resultera i en minskning av de faktiska gränsvärdena beträffande det förenklade bevismaterial som avses i artiklarna 6 och 17 i nämnda förordning. För att undvika en sådan effekt bör dessa gränsvärden uttryckta i ecu höjas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1135/88 ändras härmed på följande sätt:

- I artikel 6.1 c skall beloppet "4 400 ecu" ersättas med "4 800 ecu".

- I artikel 17.2 skall beloppet "310 ecu" ersättas med "340 ecu" och beloppet "880 ecu" med "960 ecu".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 1989.

På rådets vägnar

H. CURIEN

Ordförande

(1) EGT nr L 114, 2.5.1988, s. 1.

Top