Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R3470

Kommissionens förordning (EEG) nr 3470/89 av den 16 november 1989 om den analysmetod som skall användas vid tillämpningen av kompletterande anmärkning 2 till kapitel 7 i Kombinerade nomenklaturen

OJ L 337, 21.11.1989, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 97 - 98
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 97 - 98
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 126 - 127
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 126 - 127
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 126 - 127
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 126 - 127
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 126 - 127
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 126 - 127
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 126 - 127
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 126 - 127
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 126 - 127
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 165 - 166
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 165 - 166

No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2009; upphävd genom 32009R1179

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3470/oj

31989R3470

Kommissionens förordning (EEG) nr 3470/89 av den 16 november 1989 om den analysmetod som skall användas vid tillämpningen av kompletterande anmärkning 2 till kapitel 7 i Kombinerade nomenklaturen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 337 , 21/11/1989 s. 0006 - 0007
Finsk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0097
Svensk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0097


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3470/89 av den 16 november 1989 om den analysmetod som skall användas vid tillämpningen av kompletterande anmärkning 2 till kapitel 7 i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3469/89(2), särskilt artikel 9 i denna, och

med beaktande av följande:

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen (som är en bilaga till ovannämnda förordning) måste bestämmelser fastställas för tillämpningen av kompletterande anmärkning 2 till kapitel 7 i Kombinerade nomenklaturen.

Enligt de studier som gjorts förefaller den analysmetod som beskrivs i bilagan till denna förordning vara lämplig.

Nomenklaturkommittén har inte avgett något yttrande inom den tid som fastställts av dess ordförande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den analysmetod som skall användas för tillämpningen av kompletterande anmärkning 2 till kapitel 7 i Kombinerade nomenklaturen anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 november 1989.

På kommissionens vägnar

Christiane SCRIVENER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2) EGT nr L 337, 21.11.1989, s. 5.

BILAGA

ANALYSMETOD VID TILLÄMPNING AV KOMPLETTERANDE ANMÄRKNING 2 TILL KAPITEL 7 I KOMBINERADE NOMENKLATUREN

1. Princip

En vägd mängd pellets upplöses i kallt vatten utan att genomgå någon ytterligare fysisk behandling, som skulle resultera i att de förminskades i storlek eller någon annan strukturförändring. Det material som erhålls siktas med hjälp av en stor mängd kallt vatten, och återstoden som blir kvar i sikten torkas och vägs.

Den mängd av materialet som passerar genom sikten (Z) uttrycks i procent av provets massa, korrigerad för att ta hänsyn till fukthalten.

2. Utrustning

2.1 Precisionsvåg

2.2 Glasbägare, 1 l

2.3 Sikt av vävd metalltrådsduk med 2 mm maskstorlek

2.4 Torkat filtrerpapper

2.5 Torkskåp, 40 °C

2.6 Torkskåp, 103 °C

3. Förfarande

Väg upp minst 100 ± 0,1 g av ett representativt prov av pellets i glasbägaren (2.2). Tillsätt 800 ml kallt vatten och låt bägaren stå i minst 16 timmar och rör om försiktigt i bägaren emellanåt.

Häll innehållet i glasbägaren i sikten (2.3) med en stor mängd kallt vatten. För över den återstod som finns kvar i sikten till ett filtrerpapper (2.4), sätt in i torkskåpet (2.5) vid 40 °C och låt torka över natten. Torka återstoden följande dag i torkskåpet (2.6) vid 103 °C till konstant vikt.

4. Beräkning av och uttryck för resultat

>Hänvisning till >

där

r är den torkade, siktade återstodens massa, uttryckt i gram

i är provets massa, uttryckt i gram

v är fukthalten i provet, bestämd enligt metoden i avsnitt 1 i bilagan till kommissionens direktiv 71/393/EEG(1).

>Hänvisning till >

(1) EGT nr L 279, 20.12.1971, s. 7.

Top