Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R0882

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 882/79 av den 3 maj 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 586/77 om tillämpningsföreskrifter för avgifter på nötkött och om ändring av förordning (EEG) nr 950/68 om Gemensamma tulltaxan

OJ L 111, 4.5.1979, p. 14–15 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 025 P. 60 - 61
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 87 - 88
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 87 - 88
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 214 - 215
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 214 - 215

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1988; tyst upphävande genom 387R3988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/882/oj

31979R0882

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 882/79 av den 3 maj 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 586/77 om tillämpningsföreskrifter för avgifter på nötkött och om ändring av förordning (EEG) nr 950/68 om Gemensamma tulltaxan

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 111 , 04/05/1979 s. 0014
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0214
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 25 s. 0060
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0214
Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 16 s. 0087
Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 16 s. 0087


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 882/79 av den 3 maj 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 586/77 om tillämpningsföreskrifter för avgifter på nötkött och om ändring av förordning (EEG) nr 950/68 om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1969 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 425/77(2), särskilt artikel 10.5 i denna, och

med beaktande av följande:

Import av nötkött som omfattas av undernummer 16.02 B III b 1 aa får beläggas med en avgift. Vissa produkter består av både nötkött som är kokt, stekt eller på liknande sätt tillrett och nötkött som inte är tillrett. Dessa produkter är sammansatta på detta sätt uteslutande för att undvika betalning av importavgiften på inte tillrett nötkött. Det finns en risk att importen av dessa produkter kommer att öka under kommande månader och hota gemenskapens marknad för nötkött. Det är därför nödvändigt att precisera att de aktuella produkterna är belagda med samma avgift som gäller nötkött enligt undernummer 10.02 B III b 1 aa.

Med anledning av detta är det nödvändigt att ändra kommissionens förordning (EEG) nr 586/77(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2658/78(4). Gemensamma tulltaxan i bilagan till förordning (EEG) nr 950/68(5), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 684/79(6), bör också ändras.

Dessa produkter har framställts uteslutande för att kringgå gemenskapens avgiftsbestämmelser och det är därför nödvändigt att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning tillämpas så fort som möjligt.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 till förordning (EEG) nr 586/77 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Gemensamma tulltaxan i bilagan till förordning (EEG) nr 950/68 skall ändras på följande sätt:

Undernummer 16.02 B III b 1 skall ersättas av följande:

">Plats för tabell>

"

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 7 maj 1979.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 maj 1979.

På kommissionens vägnar

Finn GUNDELACH

Vice ordförande

(1) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 24.

(2) EGT nr L 61, 5.3.1977, s. 1.

(3) EGT nr L 75, 23.3.1977, s. 10.

(4) EGT nr L 320, 14.11.1978, s. 10.

(5) EGT nr L 172, 22.7.1968, s. 1.

(6) EGT nr L 86, 6.4.1979, s. 13.

BILAGA

Koefficienter för beräkning av de avgifter som gäller för produkterna i avdelning a, c och d i bilagan till förordning (EEG) nr 805/68

>Plats för tabell>

Top