Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0009

Rådets direktiv 79/9/EEG av den 19 december 1978 om ändring av direktiv 77/391/EEG om införande av gemenskapsåtgärder för att bekämpa brucellos, tuberkulos och leukos hos nötkreatur

OJ L 6, 10.1.1979, p. 27–27 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 023 P. 251 - 251
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 165 - 165
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 165 - 165
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 32 - 32
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 32 - 32
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 32 - 32
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 32 - 32
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 32 - 32
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 32 - 32
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 32 - 32
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 32 - 32
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 32 - 32
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 003 P. 62 - 62
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 003 P. 62 - 62
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 10 - 10

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/9/oj

31979L0009

Rådets direktiv 79/9/EEG av den 19 december 1978 om ändring av direktiv 77/391/EEG om införande av gemenskapsåtgärder för att bekämpa brucellos, tuberkulos och leukos hos nötkreatur

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 006 , 10/01/1979 s. 0027 - 0027
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0165
"Grekisk specialutgåva
" Område 03 Volym 23 s. 0251
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0165


RÅDETS DIREKTIV av den 19 december 1978 om ändring av direktiv 77/391/EEG om införande av gemenskapsåtgärder för att bekämpa brucellos, tuberkulos och leukos hos nötkreatur (79/9/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

med beaktande av följande:

Som ett led i de nationella planerna för genomförande av rådets direktiv 77/391/EEG av den 17 maj 1977 om införande av gemenskapsåtgärder för att bekämpa brucellos, tuberkulos och leukos hos nötkreatur(2) är det nödvändigt att fastställa en fördubbling av slaktbidraget i vissa områden i Belgien som är hårt drabbade av dessa sjukdomar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I syfte att bekämpa brucellos får Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, utvecklingsavdelningen, utan hinder av bestämmelserna i artikel 7.2 i direktiv 77/391/EEG, efter anhållan från Belgien till detta land betala ut ett belopp på högst 120 beräkningsenheter per ko och högst 60 beräkningsenheter per annat nötkreatur som slaktas inom ramen för de åtgärder som avses i artikel 2 i nämnda direktiv.

Artikel 2

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 1978.

På rådets vägnar

J. ERTL

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 15.12.1978.

(2) EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 44.

Top