Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21987A1231(01)

Tredje tilläggsprotokollet till avtalet av den 28 juli 1956 mellan Schweiziska Edsförbundets förbundsråd å ena sidan och regeringarna i Europeiska kol- och stålgemenskapens medlemsstater och Europeiska kol- och stålgemenskapens Höga myndighet å den andra sidan om införande av direkta internationella järnvägstaxor för transport av kol och stål genom schweiziskt territorium

OJ L 397, 31.12.1987, p. 7–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 159 - 160
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 159 - 160

No longer in force, Date of end of validity: 11/04/2002

21987A1231(01)

Tredje tilläggsprotokollet till avtalet av den 28 juli 1956 mellan Schweiziska Edsförbundets förbundsråd å ena sidan och regeringarna i Europeiska kol- och stålgemenskapens medlemsstater och Europeiska kol- och stålgemenskapens Höga myndighet å den andra sidan om införande av direkta internationella järnvägstaxor för transport av kol och stål genom schweiziskt territorium

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 397 , 31/12/1987 s. 0007 - 0020
Finsk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0159
Svensk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0159


RÅDET TREDJE TILLÄGGSPROTOKOLLET till avtalet av den 28 juli 1956 mellan Schweiziska Edsförbundets förbundsråd å ena sidan och regeringarna i Europeiska kol- och stålgemenskapens medlemsstater och Europeiska kol- och stålgemenskapens Höga myndighet å den andra sidan om införande av direkta internationella järnvägstaxor för transport av kol och stål genom schweiziskt territorium (87/611/EKSG)

SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDETS FÖRBUNDSRÅD,

nedan kallat "förbundsrådet",

å ena sidan, och

REGERINGARNA I EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER,

nedan kallade "gemenskapen",

OCH EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION,

å den andra sidan,

HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

Regeringarna i Konungariket Spanien och i Portugisiska republiken ansluter sig härmed till avtalet av den 28 juli 1956 mellan Schweiziska Edsförbundets Förbundsråd å ena sidan och regeringarna i Europeiska kol- och stålgemenskapens medlemsstater och Europeiska kol- och stålgemenskapens Höga myndighet å den andra sidan om införande av direkta internationella järnvägstaxor för transport av kol och stål genom schweiziskt territorium, nedan kallat "avtalet".

Artikel 2

De portugisiska och spanska texter till avtalet som bifogas detta protokoll skall ha samma giltighet som de ursprungliga texterna.

Artikel 3

Europeiska gemenskapernas kommission skall genom sitt undertecknande godkänna detta protokoll.

Regeringarna i varje medlemsstat i gemenskapen skall meddela förbundsrådet att de nödvändiga villkoren för detta protokolls ikraftträdande har uppfyllts i enlighet med bestämmelserna i deras nationella lagstiftning.

Detta protokoll träder i kraft en månad efter den dag då förbundsrådet har meddelat avtalets övriga parter att det har tagit emot den anmälan som avses ovan och att villkoren för detta protokolls ikraftträdande har uppfyllts i enlighet med bestämmelserna i schweizisk rätt.

Artikel 4

Detta protokoll skall deponeras hos förbundsrådet. Förbundsrådet skall överlämna bestyrkta kopior till regeringarna i gemenskapens medlemsstater och till Europeiska gemenskapernas kommission.

Till bevis härpå har undertecknade vederbörligen bemyndigade ombud för förbundsrådet, för regeringarna i gemenskapens medlemsstater och för Europeiska gemenskapernas kommission undertecknat detta protokoll.

Upprättat i Bryssel den 25 september 1986 i ett enda original på de danska, nederländska, engelska, franska, tyska, grekiska, italienska, portugisiska och spanska språken, vilka texter är lika giltiga.

Top