EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1193R(01)

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1193 av den 11 juli 2022 om åtgärder för att utrota och förhindra spridning av Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 (Europeiska unionens officiella tidning L 185, 12 juli 2022, s. 1)

EUT L 39, 9.2.2023, p. 66–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1193/corrigendum/2023-02-09/oj

9.2.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 39/66


Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1193 av den 11 juli 2022 om åtgärder för att utrota och förhindra spridning av Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014

( Europeiska unionens officiella tidning L 185, 12 juli 2022, s. 1 )

”BILAGA II

Inventeringsmall enligt artikel 3.3

Mall för rapportering av resultaten från föregående kalenderårs inventeringar avseende mörk ringröta på potatis- och tomatskördar.

Denna tabell ska endast användas för inventeringsresultaten för potatis och tomater som skördats i ert land.

Medlemsstat

Kategori

Odlingsareal (ha)

Laboratorietestning

Okulärbesiktning av knölar  (1)

Okulärbesiktning av den växande grödan  (1)

Övriga uppgifter

Antal prover

Antal partier

Storlek på partierna (i ton eller ha)

Provtagningsperiod

Antal positiva

Antal besiktigade prover

Storlek på provet

Antal positiva prover  (2)

Antal okulärbesiktningar

Antal ha (potatis) eller växter (tomater)

Antal positiva resultat  (2)

prover

partier

 

Certifierade knölar för plantering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga knölar för plantering (specificera)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mat- och fabrikspotatis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga knölar (specificera)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomater avsedda för omplantering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga värdar (ange art, flod/område)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatten (ange flod/område/plats för anläggningarna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ska förstås som makroskopisk undersökning av knölar eller grödor.

(2)  Symtom påträffades, ett prov togs och laboratorietestningen bekräftade förekomst av den angivna skadegöraren.


Top