EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0220

Kommissionens förordning (EU) 2019/220 av den 6 februari 2019 om ändring av förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

C/2019/765

OJ L 35, 7.2.2019, p. 3–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/220/oj

7.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 35/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/220

av den 6 februari 2019

om ändring av förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (1), särskilt artikel 19.4, och

av följande skäl:

(1)

Syftet med kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 (2) är att tillämpa förordning (EG) nr 338/97 och att säkerställa full efterlevnad av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) (nedan kallad konventionen).

(2)

Vid det sjuttonde mötet i partskonferensen för konventionen enades man om vissa ändringar av Cites konferensresolution 11.20 (Rev. CoP17) om handeln med levande elefanter och noshörningar. Vid samma möte omstrukturerades och uppdaterades förteckningen över standardverk för nomenklatur som är en bilaga till Cites konferensresolution 12.11 (Rev. CoP17) och som ska användas för att ange vetenskapliga artnamn i tillstånd och intyg.

(3)

Vid sitt 67:e möte antog ständiga kommittén för konventionen reviderade riktlinjer för inlämning av årliga rapporter. Riktlinjerna innehåller reviderade koder som ska anges i beskrivningen av exemplar, samt måttenheter som ska användas i tillstånd och intyg.

(4)

Ändringarna av Cites konferensresolutioner 11.20 och 12.11 och de reviderade koderna och måttenheterna bör avspeglas i förordning (EG) nr 865/2006.

(5)

Förordning (EG) nr 865/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för handel med vilda djur och växter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 865/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska införas som artikel 5b:

”Artikel 5b

Särskilt innehåll i tillstånd och intyg för levande noshörningar och levande elefanter

Tillstånd och intyg som utfärdats enligt artikel 4 eller artikel 5 i förordning (EG) nr 338/97 för import eller återexport av levande noshörningar eller levande elefanter från de populationer som anges i bilaga B till den förordningen ska innehålla ett villkor om att noshörningshorn eller elfenben från dessa djur eller deras avkomma inte får ingå i kommersiell handel eller kommersiell verksamhet inom unionen. Dessutom får levande noshörningar eller levande elefanter från dessa populationer inte bli föremål för troféjakt utanför sitt historiska utbredningsområde.”

2.

Bilagorna VII och VIII ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 februari 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (EUT L 166, 19.6.2006, s. 1).


BILAGA

”BILAGA VII

Koder som ska anges i beskrivningen av exemplar, samt måttenheter som ska användas i tillstånd och intyg i enlighet med artikel 5.1 och 5.2.

Beskrivning

Handelsterm kod

Föredragen enhet

Alternativ enhet

Förklaring

bard

BAL

kg

antal

valbarder

bark

BAR

kg

 

bark från träd (färsk, torkad eller mald, oberedd)

kropp

BOD

antal

kg

huvudsakligen hela, döda djurkroppar, innefattande färsk eller beredd fisk, uppstoppade sköldpaddor, konserverade fjärilar, reptiler i sprit, hela uppstoppade jakttroféer m.m.

ben

BON

kg

antal

ben, inbegripet käkar

calipee

CAL

kg

 

calipee eller calipash (sköldpaddsbrosk för soppor)

ryggsköldar

CAP

antal

kg

råa eller obehandlade hela ryggsköldar av Testudines (sköldpaddor)

snideri

CAR

kg

antal

snidade produkter som inte är av elfenben, ben eller horn, till exempel korall och trä (inklusive hantverk).

Obs! Elfenbenssniderier bör anges som sådana (se nedan – IVC). Dessutom, för arter av vilka mer än en typ av produkt kan snidas (t.ex. horn och ben), bör koden om möjligt ange typen av produkt i handel (t.ex. bensnideri BOC eller hornsnideri HOC).

bensnideri

BOC

kg

antal

bensnideri

hornsnideri

HOC

kg

antal

hornsnideri

elfenbenssnideri

IVC

kg

antal

elfenbenssniderier, inbegripet t.ex. mindre bearbetade elfenbensstycken (knivhandtag, schackspel, mahjongspel m.m.). Obs! Hela snidade betar ska rapporteras som betar (se TUS nedan). Smycken av snidat elfenben ska rapporteras som “smycken – elfenben” (se IJW nedan).

kaviar

CAV

kg

 

obefruktade döda bearbetade ägg (rom) från alla arter av Acipenseriformes spp., s.k. (rysk) kaviar

flis

CHP

kg

 

träflis, särskilt Aquilaria spp., Gyrinops spp. och Pterocarpus santalinus

klo

CLA

antal

kg

klor, t.ex. av Felidae, Ursidae eller Crocodylia (Obs! s.k. “sköldpaddsklor” är oftast inte klor utan fjäll)

väv

CLO

m2

kg

väv: om väven inte är helt tillverkad av hår från en Cites-art ska hårets vikt om möjligt anges under HAI i stället

korall (naturlig)

COR

antal

kg

naturlig eller obearbetad korall och korallsten (även levande sten och substrat) [enligt definitionen i konferensresolution 11.10 (Rev. CoP15)]. Korallsten ska registreras som “Scleractinia spp.”

Obs! handeln ska dokumenteras i antal delar endast om korallexemplaren transporteras i vatten.

Levande sten (transporteras fuktig i lådor) rapporteras i kg. korallsubstrat ska rapporteras som antal delar (eftersom dessa transporteras i vatten som substrat till vilket koraller som inte omfattas av Cites är fästa).

kosmetika

COS

g

ml

kosmetiska produkter som innehåller extrakt av Cites-listade arter. Kvantiteten bör återspegla mängden av ingående Cites-listade arter.

kultur

CUL

antal behållare eller dylikt

 

kulturer av artificiellt förökade växter

produkter

DER

kg/l

 

produkter (som inte tas upp på annat håll i denna tabell)

torkade växter

DPL

antal

 

torkade växter, t.ex. herbarieexemplar

öron

EAR

antal

 

öron, huvudsakligen av elefant

ägg

EGG

antal

kg

hela döda eller urblåsta ägg (se även kaviar)

ägg (levande)

EGL

antal

kg

levande befruktade ägg, huvudsakligen från fåglar och reptiler men även från fisk och ryggradslösa djur

äggskal

ESH

g/kg

 

råa eller obearbetade äggskal, utom hela ägg

extrakt

EXT

kg

l

extrakt, huvudsakligen växtextrakt

fjädrar

FEA

kg/antal vingar

antal

fjädrar, vid föremål (t.ex. tavlor) tillverkade av fjädrar, ange antalet föremål

fiber

FIB

kg

m

fiber, t.ex. växtfibrer, men även strängar till tennisracketar

fena

FIN

kg

 

färska, frysta eller torkade fenor, hela eller delar (även fenor från andra ryggradsdjur än fiskar)

fiskyngel

FIG

kg

antal

ung fisk, ett eller två år gammal, för akvariehandel, kläckerier eller utsättning

blommor

FLO

kg

 

blommor

blomkruka

FPT

antal

 

blomkrukor tillverkade av växtdelar, t.ex. fiber av trädormbunke (Obs! levande växter som marknadsförs i samplanteringskrukor ska registreras som “levande växter” och inte som krukor)

grodlår

LEG

kg

 

grodlår

frukt

FRU

kg

 

frukt

fot

FOO

antal

 

fötter av exempelvis elefant, noshörning, flodhäst, lejon, krokodil el. dyl.

pälsvaror (stora)

FPL

antal

 

stora, tillverkade pälsvaror, t.ex. fällar av björn- eller lodjurspäls eller andra pälsvaror av betydande storlek.

pälsvaror (små)

FPS

antal

 

små, tillverkade pälsvaror, t.ex. handväskor, nyckelringar, portmonnäer, kuddar, garnityr.

galla

GAL

kg

 

galla

gallblåsa

GAB

antal

kg

gallblåsa

klädesplagg

GAR

antal

 

klädesplagg, inklusive handskar och hattar men inte skor; även tillbehör eller dekorationer på klädesplagg

genitalier

GEN

kg

antal

testiklar och torkade penisar

gälplattor

GIL

antal

 

gälplattor (t.ex. från hajar)

ympad rotstock

GRS

antal

 

ympad rotstock (utan ympkvistarna)

hår

HAI

kg

g

hår, inklusive allt djurhår, t.ex. av elefant, jak, vikunja, guanaco

hårprodukter

HAP

antal

g

produkter tillverkade av hår (t.ex. armband av elefanthår)

horn

HOR

antal

kg

horn, även horn från hjortdjur

smycken

JWL

antal

g

smycken, t.ex. armband, halsband och övriga smycken av andra produkter än elfenben (t.ex. trä, korall)

smycken – elfenben

IJW

antal

g

smycken av elfenben

lädervaror (stora)

LPL

antal

 

stora, tillverkade lädervaror, t.ex. portföljer, möbler, resväskor, reskoffertar

lädervaror (små)

LPS

antal

 

små, tillverkade lädervaror, t.ex. skärp, hängslen, cykelsadlar, checkhäftes- eller kreditkortshållare, handväskor, nyckelringar, anteckningsböcker, portmonnäer, skor, tobakspungar, plånböcker, klockarmband och garnityr

levande

LIV

antal

kg

levande djur och växter

blad

LVS

kg

antal

blad

stockar

LOG

m3

 

allt obehandlat trä, med eller utan bark och kvistar, eller grovt tillsågat, för förädling till bland annat sågat virke, massaved eller fanerskivor. Obs! Vid handel med trä för särskilda ändamål (t.ex. pockenholz, Guaiacum spp.) ska mängden anges i kg

kött

MEA

kg

 

kött, inklusive fiskkött men inte hel fisk (se “kropp”), färskt eller obearbetat kött och bearbetat kött (t.ex. rökt, rått, torkat, fryst eller konserverat)

medicin

MED

kg/l

 

medicin

mysk

MUS

g

 

mysk

olja

OIL

kg

l

olja, t.ex. av sköldpadda, säl, val, fisk, olika växter

pärlor

PRL

antal

 

pärlor (t.ex. från Strombus gigas)

pianotangenter

KEY

antal

 

pianotangenter av elfenben (ett standardpiano kan t.ex. ha 52 tangenter av elfenben)

delar av ben

BOP

kg

 

bendelar, obearbetade

delar av horn

HOP

kg

 

horndelar, obearbetade, inklusive fragment

delar av elfenben

IVP

kg

 

elfenbensdelar, obearbetade, inklusive fragment

tavlor

PLA

m2

 

tavlor av pälsskinn, inklusive mattor tillverkade av flera skinn

plywood

PLY

m2

m3

material bestående av tre eller flera skikt av träfaner som är limmade och ihoppressade, i allmänhet lagda korsvis så att fibrerna i ett skikt går i vinkel mot fibrerna i de intilliggande skikten

pulver

POW

kg

 

pulver

puppor

PUP

antal

 

fjärilspuppor

rot

ROO

antal

kg

rötter, lökar, rotknölar eller rotstammar

Obs! För taxa som producerar agarträ (Aquilaria spp. och Gyrinops spp.) är den föredragna enheten kg. Den alternativa enheten är antal.

matta

RUG

antal

 

mattor

nos av sågfisk

ROS

antal

kg

nos (rostrum) av sågfisk

sågat virke

SAW

m3

 

trä sågat på längden eller producerat i en profilskärningsprocess, normalt sett tjockare än 6 mm. Obs! Vid handel med sågat virke av trä för särskilda ändamål (t.ex. pockenholz, Guaiacum spp.) ska mängden anges i kg

fjäll

SCA

kg

 

fjäll, t.ex. av sköldpadda, andra reptiler, fisk, myrkott

frö

SEE

kg

 

frö

skal

SHE

antal

kg

obearbetade skal av blötdjur

sida

SID

antal

 

sidor eller flaksidor, dock inte Tinga frames av krokodil (se “skinn”)

skelett

SKE

antal

 

huvudsakligen hela skelett

skinn

SKI

antal

 

huvudsakligen hela skinn, färska eller garvade, inklusive Tinga frames av krokodil, kroppens yttersta skikt, med eller utan fjäll

skinnbit

SKP

kg

 

skinnbitar, inklusive avklipp och avfall, oberett eller garvat skinn

skalle

SKU

antal

 

skalle

soppa

SOU

kg

l

soppa, t.ex. sköldpaddssoppa

exemplar (vetenskapligt)

SPE

kg/l/ml/antal

 

vetenskapliga exemplar, inklusive blod, vävnad (t.ex. njure, mjälte), histologiska preparat, konserverade museiexemplar osv.

stjälk

STE

antal

kg

växtstjälkar

Obs! För taxa som producerar agarträ (Aquilaria spp. och Gyrinops spp.) är den föredragna enheten kg. Den alternativa enheten är antal.

simblåsa

SWI

kg

 

hydrostatiskt organ, inklusive husbloss/störlim

svans

TAI

antal

kg

svansar, t.ex. av kajmaner (till läder) eller räv (till klädgarnityr, kragar, boor m.m.), även stjärtfenor av valar

tänder

TEE

antal

kg

tänder av exempelvis val, lejon, flodhäst, krokodil m.fl.

timmer

TIM

m3

kg

obearbetat virke utom sågtimmer och sågat virke

troféer

TRO

antal

 

alla trofédelar av ett djur vid gemensam export utgör en trofé: t.ex. horn (2), skalle, krage, ryggskinn, svans och fötter (dvs. tio exemplar). Men om t.ex. skalle och horn är de enda delarna av ett djur som exporteras, ska dessa registreras tillsammans som en trofé. I annat fall ska föremålen registreras var för sig. En hel uppstoppad kropp ska klassificeras under BOD och enbart ett skinn under SKI. Handel med “helmontage”, “bogmontage” och “halvmontage”, tillsammans med motsvarande delar av samma djur som exporteras tillsammans med samma tillstånd, bör rapporteras som “1 TRO”.

snabel

TRU

antal

kg

elefantsnabel Obs! En elefantsnabel som exporteras tillsammans med andra troféföremål från samma djur med samma tillstånd som en del av en jakttrofé bör rapporteras som TRO.

betar

TUS

antal

kg

huvudsakligen hela betar, bearbetade eller ej, inklusive betar av elefant, flodhäst, valross, narval, dock inte andra tänder

fanerskivor

 

 

 

 

svarvat faner

VEN

m3

kg

tunna skikt eller skivor av trä av jämn tjocklek, normalt sett högst 6 mm, normalt sett svarvat (svarvat faner) eller skuret (planskuret faner) för tillverkning av plywood, för möbelfaner, fanerbehållare osv.

planskuret faner

VEN

m2

kg

vax

WAX

kg

 

vax

träprodukt

WPR

antal

kg

tillverkade träprodukter, inklusive färdiga träprodukter som möbler och musikinstrument.

Förklaring av måttenheter

Måttenhet

Förkortning

gram

g

kilogram

kg

liter

l

kubikcentimeter

cm3

milliliter

ml

meter

m

kvadratmeter

m2

kubikmeter

m3

antal exemplar

antal

Obs! Om ingen måttenhet anges antas enheten vara antal (t.ex. antalet levande djur).

BILAGA VIII

Standardverk för den nomenklatur som ska användas enligt artikel 5.4 vid angivelse av det vetenskapliga namnet på arter i tillstånd och intyg

F A U N A

 

 

Berört taxon

Taxonomisk referens

MAMMALIA

 

 

alla taxa inom MAMMALIA

med undantag för att följande namn erkänns för vildformer av arter och har företräde framför namn för tamformer:

Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, och

med undantag för de taxa som anges under de olika ordningarna av Mammalia nedan

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1–2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press).

ARTIODACTYLA

Camelidae

Lama guanicoe

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).

CETACEA

Balaenopteridae

Balaenoptera omurai

Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. - Nature, 426: 278–281.

 

Delphinidae

Orcaella heinsohni

Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). -- Marine Mammal Science, 21(3): 365–400.

 

Delphinidae

Sotalia fluviatilis

Sotalia guianensis

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for “tucuxi” (Sotalia fluviatilis) and “costero” (Sotalia guianensis) dolphins. - Marine Mammal Science, 23: 358–386.

 

Delphinidae

Sousa plumbea

Sousa sahulensis

Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014): Taxonomic revision of the humpback dolphins (Sousa spp.), and description of a new species from Australia. - Marine Mammal Science, 30(4): 1494–1541.

 

Delphinidae

Tursiops australis

Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011): A new dolphin species, the Burrunan Dolphin Tursiops australis sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. - PLoS ONE, 6 (9): e24047.

 

Iniidae

Inia araguaiaensis

Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. - PLoS ONE 83623: 1–12.

 

Phocoenidae

Neophocaena asiaeorientalis

Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011): Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus Neophocaena): The existence of two species. - Journal of Marine Animals and their Ecology, 4 (1): 3–16.

 

Physeteridae

Physeter macrocephalus

Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Platanistidae

Platanista gangetica

Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Ziphiidae

Mesoplodon hotaula

Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. and Yamada, T. K. (2014): Resurrection of Mesoplodon hotaula Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. - Marine Mammal Science, 30 (3): 10811108.

PRIMATES

Atelidae

Ateles geoffroyi

Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006): Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. - In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation, pp. 29–79. Springer, New York, Förenta staterna.

 

Aotidae

Aotus jorgehernandezi

Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. - Primate Conservation, 22: 55–70.

 

Cebidae

Callithrix manicorensis

Garbino, T. & Siniciato, G. (2014): The taxonomic status of Mico marcai (Alperin 1993) and Mico manicorensis (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. - International Journal of Primatology, 35 (2): 529–546. (för Mico marcai som slås samman med Mico manicorensis och behandlas som Callithrix manicorensis inom Cites]

 

Cebidae

Cebus flavius

Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). - Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia,523: 1–16.

 

Cebidae

Mico rondoni

Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. - International Journal of Primatology, 31: 693–714.

 

Cebidae

Saguinus ursulus

Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013): Revalidation of Saguinus ursula Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). - Zootaxa, 3721 (2): 172–182.

 

Cebidae

Saimiri collinsi

Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015): Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: Saimiri sciureus and S. collinsi. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 82: 426–435.

 

Cercopithecidae

Cercopithecus lomamiensis

Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, m., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012): Lesula: A new species of Cercopithecus monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. - PLoS ONE, 7 (9): e44271.

 

Cercopithecidae

Macaca munzala

Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. - International Journal of Primatology,26(4): 977–989: doi: 10.1007/s10764-005-5333–3.

 

Cercopithecidae

Rhinopithecus strykeri

Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. - Amer. J. Primatology, 73: 96–107.

 

Cercopithecidae

Rungwecebus kipunji

Davenport, T. R. b., Stanley, W. t., Sargis, E. j., de Luca, D. w., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. - Science,312: 1378–1381.

 

Cercopithecidae

Trachypithecus villosus

Brandon- Jones, d., Eudey, A. A., Geissmann, t., Groves, C. p., Melnick, D. j., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004): Asian primate classification. - International Journal of Primatology, 25: 97–163.

 

Cercopithecidae

Cheirogaleus lavasoensis

Thiele, d., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013): Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs - biological reality or taxonomic bias? - Molecular Phylogenetics and Evolution, 69: 593–609.

 

Cercopithecidae

Microcebus gerpi

Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012): First indications of a highland specialist among mouse lemurs (Microcebus spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. - Primates, 53: 157–170.

 

Cercopithecidae

Microcebus marohita

Microcebus tanosi

Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]: Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: Microcebus) from Eastern Madagascar. International Journal of Primatology, 34: 455–469.

 

Hylobatidae

Nomascus annamensis

Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. - Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1–12.

 

Lorisidae

Nycticebus kayan

Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013): Taxonomy of the bornean slow loris, with new species Nycticebus kayan (Primates, Lorisidae). - American Journal of Primatology, 75: 46–56.

 

Pitheciidae

Cacajao melanocephalus Cacajao oukary

Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014): Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, Cacajao melanocephalus group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. - Zootaxa, 3866 (3): 353–370.

 

Pitheciidae

Callicebus aureipalatii

Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. - Primate Conservation, 20: 29–39.

 

Pitheciidae

Callicebus caquetensis

Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. - Primate Conservation, 25: 1–9.

 

Pitheciidae

Callicebus vieira

Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012): A new species of Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. - Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), 52: 261–279.

 

Pitheciidae

Callicebus miltoni

Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014): New species of titi monkey, genus Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. - Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, 54: 457–472.

 

Pitheciidae

Pithecia cazuzai

Pithecia chrysocephala

Pithecia hirsuta

Pithecia inusta

Pithecia isabela

Pithecia milleri

Pithecia mittermeieri

Pithecia napensis

Pithecia pissinattii

Pithecia rylandsi

Pithecia vanzolinii

Marsh, L.K. (2014): A taxonomic revision of the saki monkeys, Pithecia Desmarest, 1804. - Neotropical Primates, 21: 1–163.

 

Tarsiidae

Tarsius lariang

Merker, S. & Groves, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. - International Journal of Primatology, 27(2): 465–485.

 

Tarsiidae

Tarsius tumpara

Shekelle, m., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. - Primate Conservation, 23: 55–64.

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodonta africana

Wilson, D. E. & Reeder, D. m. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).

SCANDENTIA

Tupaiidae

Tupaia everetti

Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011): Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 60 (3): 358–372.

 

Tupaiidae

Tupaia palawanensis

Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E.(2014): Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. - Journal of Mammalian Evolution, 21 (1): 111–123.

AVES

APODIFORMES

 

namn på ordningar och familjer av fåglar

Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp.

 

 

alla fågelarter utom nedanstående taxa

Dickinson, E.C. (ed.)(2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm).

in combination with

Dickinson, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (finns på Cites webbplats)

 

Trochilidae

Chlorostilbon lucidus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. - Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242–244.

 

Trochilidae

Eriocnemis isabellae

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. - Ornitologia Neotropical, 18:161–170.

 

Trochilidae

Phaethornis aethopyga

Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). - Auk, 126: 604–612.

FALCONIFORMES

Accipitridae

Aquila hastata

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. - Ibis, 144: 665–675.

 

Accipitridae

Buteo socotraensis

Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. - Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116–131.

 

Falconidae

Micrastur mintoni

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. - Wilson Bulletin, 114: 421–445.

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Garrulax taewanus

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). - Forktail, 22: 85–112.

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Cacatua goffiniana

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). -- Zoologische Verhandelingen, 350: 183–196.

 

Loriidae

Trichoglossus haematodus

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Psittacidae

Aratinga maculata

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon's “Guarouba” or “Perriche jaune”: two senior synonyms of Aratinga pintoi Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). - Zootaxa, 2013: 1–16.

 

Psittacidae

Forpus modestus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. - Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242–244.

 

Psittacidae

Pionopsitta aurantiocephala

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Höfling, E. (2002): Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. - Auk, 119: 815–819.

 

Psittacidae

Poicephalus robustus

Poicephalus fuscicollis

Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015): Molecular Systematics of the Cape Parrot (Poicephalus robustus). Implications for Taxonomy and Conservation. - PLoS ONE, 10(8):e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.

 

Psittacidae

Psittacula intermedia

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Psittacidae

Pyrrhura griseipectus

Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. - Cotinga, 24: 77–83.

 

Psittacidae

Pyrrhura parvifrons

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. - Papageien, 8: 278–286.

STRIGIFORMES

Strigidae

Glaucidium mooreorum

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. - Ararajuba, 10(2): 123–130.

 

Strigidae

Ninox burhani

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. - Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160–171.

 

Strigidae

Otus thilohoffmanni

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. - Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85–105.

REPTILIA

CROCODYLIA & RHYNCHOCEPHALIA

 

Crocodylia & Rhynchocephalia utom nedanstående taxa

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

Crocodylidae

Crocodylus johnstoni

Tucker, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. - Australian Zoologist, 35(2): 432–434.

 

Sphenodontidae

Sphenodon spp.

Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. m., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010): Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (Sphenodon: Reptilia). - Conservation Genetics, 11 (93): 1063–1081.

SAURIA

 

för avgränsning av familjer inom underordningen Sauria

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).

 

Agamidae

Saara spp.

Uromastyx spp.

Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) - resurrection of the genus Saara Gray, 1845. - Bonner zool. Beiträge, 56(1–2): 55–99.

 

Chamaeleonidae

Chamaleonidae spp.

Glaw, F. (2015): Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). -- Vertebrate Zoology, 65(2): 167–246.

(http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf)

 

Cordylidae

Cordylidae spp. utom nedanstående taxon

Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011): Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). - Molecular Phylogenetics and Evolution, 58(1): 53–70.

 

Cordylidae

Cordylus marunguensis

Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. m., Goldberg, S. R. & Cha (2012): A new species of Cordylus (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. - African Journal of Herpetology, 61 (1): 14–39.

 

Gekkonidae

Dactylonemis spp.

Hoplodactylus spp.

Mokopirirakau spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1–22.

 

Gekkonidae

Nactus serpensinsula

Kluge, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. - Copeia, 1983(no. 2): 465–475.

 

Gekkonidae

Naultinus spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1–22.

 

Gekkonidae

Phelsuma spp.

Rhoptropella spp.

Glaw, F. & Rösler, H. (2015): Taxonomic checklist of the day geckos of the genera Phelsuma Gray, 1825 and Rhoptropella Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). - Vertebrate Zoology, 65(2): 167–246)

(http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/02_vertebrate_zoology_65-2_glaw-roesler_247-283.pdf)

 

Gekkonidae

Toropuku spp.

Tukutuku spp.

Woodworthia spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1–22.

 

Gekkonidae

Uroplatus spp. utom nedanstående taxa

Raxworthy, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. - In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar: 934–949. Chicago.

 

Gekkonidae

Uroplatus finiavana

Ratsoavina, F.M., Louis jr., E.E., Crottini, A., Randrianiaina, R.-D., Glaw, F. & Vences, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. - Zootaxa, 3022: 39–57.

 

Gekkonidae

Uroplatus giganteus

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. - Salamandra, 42: 129–144.

 

Gekkonidae

Uroplatus pietschmanni

Böhle, A. & Schönecker, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus OstMadagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). - Salamandra, 39(3/4): 129–138.

 

Gekkonidae

Uroplatus sameiti

Raxworthy, C.J., Pearson, R.G., Zimkus, B.M., Reddy, S., Deo, A.J., Nussbaum, R.A. & Ingram, C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. - Journal of Zoology, 275: 423–440.

 

Iguanidae

Iguanidae spp. utom nedanstående taxa

Hollingsworth, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19–44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press).

 

Iguanidae

Brachylophus bulabula

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. - Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413–3426.

 

Iguanidae

Conolophus marthae

Gentile, G. & Snell, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. - Zootaxa, 2201: 1–10.

 

Iguanidae

Cyclura lewisi

Burton, F. J. (2004): Revision to Species Cvclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana - Caribbean Journal of Science, 40(2): 198–203.

 

Iguanidae

Phrynosoma blainvillii

Phrynosoma cerroense

Phrynosoma wigginsi

Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. - Herpetologica, 60: 117.

 

Teiidae

Teiidae spp.

Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012): Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). - Zootaxa, 3459: 1–156.

 

Varanidae

Varanidae spp.

utom nedanstående taxa

Böhme, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) - Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1–43.

i kombination med

Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zool. Bull., 57(2): 127–136.

 

Varanidae

Varanus bangonorum

Varanus dalubhasa

Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014): Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (Varanus salvator complex) with descriptions of two new cryptic species. - Zootaxa, 3881 (3): 201–227.

 

Varanidae

Varanus hamersleyensis

Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014): Molecular and morphological assessment of Varanus pilbarensis (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. - Zootaxa, 3768 (2): 139–158.

 

Varanidae

Varanus nesterovi

Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015): A new species of desert monitor lizard (Varanidae: Varanus: Psammosaurus) from the western Zagros region (Iraq, Iran). - Russian Journal of Herpetology, 22 (1): 41–52.

 

Varanidae

Varanus samarensis

Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010): Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: Varanus salvator complex), with the description of two new species and a new subspecies. - Zootaxa, 2446: 1–54.

 

Varanidae

Varanus sparnus

Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014): A new diminutive species of Varanus from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. - Records of the Western Australian Museum, 29: 128–140.

SERPENTES

 

Loxocemidae spp.

Pythonidae spp.

Boidae spp.

Bolyeriidae spp.

Tropidophiidae spp.

Viperidae spp.

med undantag för att släktena Acrantophis, Sanzinia, Calabaria och Lichanura bibehålls och att Epicrates maurus erkänns som en egen art, och med undantag för de arter som anges nedan

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League).

 

Boidae

Candoia paulsoni

Candoia superciliosa

Smith, H. M., Chiszar, d., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). - Hamadryad, 26(2): 283–315.

 

Boidae

Corallus batesii

Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). - Copeia, 2009 (3): 572–582.

 

Boidae

Epicrates crassus

Epicrates assisi

Epicrates alvarezi

Passos, P. & Fernandes, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). - Herpetol. Monographs, 22: 1–30.

 

Boidae

Eryx borrii

Lanza, B. & Nistri, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). - Tropical Zoology, 18(1): 67–136.

 

Boidae

Eunectes beniensis

Dirksen, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft.

 

Colubridae

Xenochrophis piscator

Xenochrophis schnurrenbergeri

Xenochrophis tytleri

Vogel, G. & David, P. (2012): A revision of the species group of Xenochrophis piscator (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). - Zootaxa, 3473: 1–60.

 

Elapidae

Micrurus ruatanus

McCranie, J. R. (2015): A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. - Zootaxa, 3931 (3): 352–386.

 

Elapidae

Naja atra

Naja kaouthia

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) - Toxicon, 34: 339–406.

 

Elapidae

Naja mandalayensis

Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naia) from Myanmar (Burma) - Herpetologica, 56: 257–270.

 

Elapidae

Naja oxiana

Naja philippinensis

Naja sagittifera

Naja samarensis

Naja siamensis

Naja sputatrix

Naja sumatrana

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) - Toxicon, 34: 339–406.

 

Pythonidae

Leiopython bennettorum

Leiopython biakensis

Leiopython fredparkeri

Leiopython huonensis

Leiopython hoserae

Schleip, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. Journal of Herpetology, 42(4): 645–667.

 

Pythonidae

Morelia clastolepis

Morelia kinghorni

Morelia nauta

Morelia tracyae

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species - Herpetological Monographs, l4: 139–185.

 

Pythonidae

Python bivittatus

Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. - Sauria, 31: 5–16.

 

Pythonidae

Python breitensteini

Python brongersmai

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. 2001.Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia - Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113–129.

 

Pythonidae

Python kyaiktiyo

Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011): Pythons in Myanmar/Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). - Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112–136.

 

Pythonidae

Python natalensis

Broadley, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. - African Herp News, 29: 31–32.

 

Tropidophiidae

Tropidophis spp.

utom nedanstående taxa

Hedges, S.B. (2002): Morphological variation and the definition of species in the snake genus Tropidophis (Serpentes, Tropidophiidae). - Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology), 68 (2): 83–90.

 

Tropidophiidae

Tropidophis celiae

Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba - Copeia, 1999(2): 376–381.

 

Tropidophiidae

Tropidophis grapiuna

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). - Herpetological Monographs, 26 (1): 80–121.

 

Tropidophiidae

Tropidophis hendersoni

Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba - Journal of Herpetology, 36:157–161.

 

Tropidophiidae

Tropidophis morenoi

Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba - Journal of Herpetology,35: 615–617.

 

Tropidophiidae

Tropidophis preciosus

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). - Herpetological Monographs, 26 (1): 80–121.

 

Tropidophiidae

Tropidophis spiritus

Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba - Journal of Herpetology, 33: 436–441.

 

Tropidophiidae

Tropidophis xanthogaster

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. - Amphibia-Reptilia, 27(3): 427–432.

TESTUDINES

 

namn på ordningar inom Testudines

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

 

namn på arter och familjer – med undantag för att följande namn bibehålls: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata, och med undantag för nedanstående taxa

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. - Vertebrate Zoology, 57(2): 149–368. Dresden. ISSN 1864–5755 [utan dess appendix]

 

Emydidae

Graptemys pearlensis

Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. - Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98–113.

 

Geoemydidae

Batagur affinis

Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. - Zootaxa, 1758: 61–68.

 

Geoemydidae

Batagur borneoensis,

Batagur dhongoka,

Batagur kachuga,

Batagur trivittata

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). - Zoologica Scripta, 36: 429–442.

 

Geoemydidae

Cuora bourreti

Cuora picturata

Spinks, P.Q., Thomson, R.C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H.B. (2012): Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus Cuora. Molecular Phylogenetics and Evolution, 63: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.

 

Geoemydidae

Cyclemys enigmatica,

Cyclemys fusca

Cyclemys gemeli

Cyclemys oldhamii

Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. s., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008): Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus Cyclemys: how many leaves on its tree of life? - Zoologica Scripta, 37: 367–390.

 

Geoemydidae

Mauremys reevesii

Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004): The freshwater turtle genus Mauremys (Testudines, Geoemydidae) - a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? - Zoologica Scripta, 33: 213–221.

 

Testudinidae

Centrochelys sulcata

Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.] (2014): Turtles of the world, 7th edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000. v7. - Chelonian Research Monographs, 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

 

Testudinidae

Chelonoidis carbonarius

Chelonoidis denticulatus

Chelonoidis niger

Olson, S.L. & David, N. (2014): The gender of the tortoise genus Chelonoidis Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, 126(4): 393–394.

 

Testudinidae

Gopherus morafkai

Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Levitón, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. - Zookeys, 113: 39–71.

 

Testudinidae

Homopus solus

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. - African Journal of Herpetology, 56(1): 1–21.

 

Testudinidae

Kinixys nogueyi

Kinixys zombensis

Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012): Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (Kinixys): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). - Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 50: 192–201.

 

Trionychidae

Lissemys ceylonensis

Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). - Vertebrate Zoology, 61(1): 147–160.

 

Trionychidae

Nilssonia gangeticus

Nilssonia hurum

Nilssonia nigricans

Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007): Genetic evidence for wildliving Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). - Zoologica Scripta, 36:301–310.

AMPHIBIA

 

 

Amphibia spp.

Taxonomisk checklista över groddjursarter som förtecknas i Cites-bilagorna och i bilagorna till förordning (EG) 338/97. Artinformation hämtad från Frost, D. R. (ed.) (2015), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 6.0 as of May 2015 with additional comments by the Nomenclature Specialist of the CITES Animals Committee.

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI OCH DIPNEUSTI

 

 

Alla fiskarter, utom släktet Hippocampus

Taxonomisk checklista över fiskarter som förtecknas i Cites-bilagorna och i bilagorna till förordning (EG) 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, och Dipneusti, utom släktet Hippocampus). Information från ESCHMEYER, W.N. & Fricke, R. (eds.): Catalog of Fishes, an online reference (http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), version från den 3 februari 2015.

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus spp.

Horne, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef - Records of the Australian Museum, 53: 243–246.

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293–340.

Kuiter, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island - Records of the Australian Museum, 55: 113–116.

Lourie, S. A. & Randall, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific - Zoological Studies, 42: 284–291.

Lourie, S. A., Vincent, A. C. J. & Hall, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Second edition available on CD-ROM).

 

Syngnathidae

Hippocampus dahli

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293–340.

 

Syngnathidae

Hippocampus debelius

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. - Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37–44.

 

Syngnathidae

Hippocampus paradoxus

Foster, R. & Gomon, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. - Zootaxa, 2613: 61–68.

 

Syngnathidae

Hippocampus patagonicus

Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). -- Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339–349.

 

Syngnathidae

Hippocampus planifrons

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293–340.

 

Syngnathidae

Hippocampus pontohi

Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). - Zootaxa, 1963: 54–68.

 

Syngnathidae

Hippocampus satomiae

Hippocampus severnsi

Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). - Zootaxa, 1963: 54–68.

 

Syngnathidae

Hippocampus tyro

Randall, J. & Lourie, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. - Smithiana Bulletin, 10: 19–21.

 

Syngnathidae

Hippocampus waleanus

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. -- Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37–44.

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Aphonopelma albiceps

Aphonopelma pallidum

Brachypelma spp.

utom nedanstående taxa

Taxonomisk checklista över Cites-listade spindelarter, information från Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, version 6.5 av den 7 april 2006.

 

Theraphosidae

Brachypelma ruhnaui slås samman med Brachypelma albiceps och behandlas som Aphonopelma albiceps inom Cites

Platnick, N. I. (2014): The World Spider Catalogue, V15. http://platnick.sklipkani.cz/html/

 

Theraphosidae

Brachypelma kahlenbergi

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). - Arthropoda, 16(2): 26–30.

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus spp.

utom nedanstående taxon

Lourenco, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention - Biogeographica, 72(3): 133–143.

 

 

Pandinus roeseli

Lourenco, W. R. (2014): Further considerations on the identity and distribution of Pandinus imperator (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). - Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, 17(192): 139–151.

INSECTA

COLEOPTERA

Lucanidae

Colophon spp.

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). - African Entomology, 13(2): 347–352.

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera spp.

Trogonoptera spp.

Troides spp.

Matsuka, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6).

HIRUDINOIDEA

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

Hirudo verbana

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. - Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927–6.

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Tridacna ningaloo

Penny, S. & Willan, R.C. (2014): Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. - Molluscan Research, 34 (3): 201–211.

 

Tridacnidae

Tridacna noae

Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014): Tridacna noae (Röding, 1798) - a valid giant clam species separated from T. maxima (Röding, 1798) by morphological and genetic data. - Raffles Bulletin of Zoology, 62: 124–135.

ANTHOZOA OCH HYDROZOA

 

alla Cites-listade arter

Taxonomisk checklista över alla Cites-listade korallarter, på grundval av information sammanställd av UNEP-WCMC 2012


F L O R A

 

 

Berört taxon

Taxonomisk referens

Allmän referens

Släktnamn

För släktnamn på alla växter som förtecknas i bilagorna, om de inte ersatts i standardchecklistor antagna av partskonferensen.

The Plant-Book, second edition, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (omtryckt med rättelser 1998). [för släktnamn på alla växter som förtecknas i bilagorna till konventionen, om de inte ersatts i standardchecklistor antagna av partskonferensen]

Allmän referens

Släktnamn

För synonyma släktnamn som inte nämns i The Plant-Book, om de inte ersatts i standardchecklistor antagna av partskonferensen.

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) för synonyma släktnamn som inte nämns i The Plant-Book, om de inte ersatts i standardchecklistor antagna av partskonferensen enligt hänvisningar nedan.

AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE

 

Cyclamen, Galanthus och Sternbergia

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, sammanställd av Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien). Namnreferensverk för arter i släktena Cyclamen, Galanthus och Sternbergia.

APOCYNACEAE

 

Pachypodium spp.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, sammanställd av Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Schweiz, i samarbete med Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien) och dess uppdatering: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Schweiz]. Namnreferensverk för arter i släktena Aloe och Pachypodium.

 

 

Hoodia spp.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150–151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa as a guideline when making reference to the names of species of Hoodia.

CACTACEAE

 

Alla Cactaceae.

CITES Cactaceae Checklist third edition, (2016, compiled by D. Hunt). Namnreferensverk för arter i familjen Cactaceae. Finns som pdf-fil på avdelningen för Cites på webbplatsen för Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien. https://www.kew.org/sites/default/files/CITES%20Cactaceae%20Checklist_CCC3_170629.pdf

CYCADACEAE, STANGERIACEAE och ZAMIACEAE

 

Alla Cycadaceae, Stangeriaceae och Zamiaceae.

The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in CITES and Cycads a user's guide (Rutherford, C. et al., Royal Botanic Gardens, Kew. Storbritannien 2013). Namnreferensverk för arter i familjerna Cycadaceae, Stangeriaceae och Zamiaceae.

DICKSONIACEAE

 

Amerikanska Dicksonia-arter.

Dicksonia species of the Americas (2003, sammanställd av Botanische Gärten i Bonn och Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Tyskland). Namnreferensverk för arter i släktet Dicksonia.

DROSERACEAE, NEPHENTACEAE, SARRACENIACEAE

 

Dionaea, Nepenthes och Sarracenia.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien). Namnreferensverk för arter i släktena Dionaea, Nepenthes och Sarracenia.

EBANACEAE

 

Diospyros spp. – populationer i Madagaskar.

The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties (CVPM 2016) baserad på Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar finns på CVPM:s webbplats. Namnreferensverk för arter av Diospyros från Madagaskar. Se http://www.tropicos.org/ProlectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&prolectid=17. Det finns en länk till sidan här http://www.tropicos.org/Name/40031908?proiectid=17 och till pdf-filen här http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf

EUPHORBIACEAE

 

Suckulenta arter av Euphorbia.

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter & U. Eggli, 2003, utgiven av Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Tyskland). Namnreferensverk för suckulenta euforbior.

LEGUMINACEAE

 

Dalbergia spp. – populationer i Madagaskar.

A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES (CVPM 2014) baserad på Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar finns på Cites webbplats som SC65 Inf. 21. Namnreferensverk för arter av Dalbergia från Madagaskar. Se https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf

LILIACEAE

 

Aloe spp.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, sammanställd av Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Schweiz, i samarbete med Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien) och dess uppdatering: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Schweiz]. Namnreferensverk för arter i släktena Aloe och Pachypodium.

ORCHIDACEAE

 

Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione och Sophronitis (volym 1, 1995) samt Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula och Encyclia (volym 2, 1997), samt Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides och Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda och Vandopsis (volym 3, 2001); samt Aerides, Coelogyne, Comparettia och Masdevallia

CITES Orchid Checklist, (sammanställd av Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien). Namnreferensverk för arter i släktena Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione och Sophronitis (volym 1, 1995), Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula och Encyclia (volym 2, 1997), Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides och Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda och Vandopsis (volym 3,) 2001); samt Aerides, Coelogyne, Comparettia och Masdevallia (volym 4, 2006).

 

 

Bulbophyllum spp.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Författarnas adress: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Wien (Österrike). Namnreferensverk för arter i släktet Bulbophyllum.

PALMAE

 

Dypsis decipiens och Dypsis decaryi.

Föreslagen standardreferens för två Cites-listade palmer som är endemiska för Madagaskar (CVPM 2016) baserad på Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar finns som pdf-fil på webbplatsen för US Fish & Wildlife Service. Namnreferensverk för Dypsis decipiens och Dypsis decaryi. Se http://www.fws.gov/international/

TAXACEAE

 

Arter av Taxus.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001). Namnreferensverk för arter i släktet Taxus.

ZYGOPHYLLACEAE

 

Guaiacum spp.

Usta de especies, nomenclatura y distribución en el género Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50. Namnreferensverk för arter i släktet Guaiacum.


Top