EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1554

Rådets förordning (EU) 2018/1554 av den 15 oktober 2018 om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 vad gäller kvantitativ begränsning för uppköp av skummjölkspulver

ST/12219/2018/INIT

OJ L 261, 18.10.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1554/oj

18.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 261/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/1554

av den 15 oktober 2018

om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 vad gäller kvantitativ begränsning för uppköp av skummjölkspulver

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 3 i rådets förordning (EU) nr 1370/2013 (1) fastställs en kvantitativ begränsning för uppköp av skummjölkspulver till det fasta pris som anges i artikel 2 i den förordningen. När denna gräns nås ska uppköp göras genom ett anbudsförfarande, där det högsta uppköpspriset fastställs.

(2)

Genom rådets förordning (EU) 2018/147 (2) ändrades förordning (EU) nr 1370/2013 och den kvantitativa begränsningen fastställdes till noll för 2018 för uppköp av skummjölkspulver till fast pris. Syftet var att undvika att skummjölkspulver köps upp till ett fast pris i en situation där detta inte vore förenligt med målen för skyddsnätet.

(3)

Det finns fortfarande en prisskillnad mellan fett och protein inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter. Under 2018 har unionens marknadspriser för skummjölkspulver stannat kvar under den offentliga interventionsnivån, medan smörpriserna är mer än det dubbla jämfört med den offentliga interventionsnivån.

(4)

Det pris för obehandlad mjölk som betalas till jordbrukarna under 2018 ligger kvar på en nivå som trots de relativt låga priserna på mjölkprotein gör mjölkproduktion lönsam, till följd av den för ögonblicket höga efterfrågan på smör och ost. Att den offentliga interventionen skett genom ett anbudsförfarande under 2018 har inte hindrat priserna för obehandlad mjölk från att ligga kvar på dessa nivåer.

(5)

De grundläggande villkoren på marknaden för mjölk och mjölkprodukter när det gäller utbud, efterfrågan och prisutveckling kommer troligtvis inte att ändras i någon större utsträckning under 2019, särskilt inte när det gäller prisskillnaden mellan mjölkfett och protein. De kvantitativa begränsningarna för uppköp av skummjölkspulver till fast pris bör därför fastställas till noll för 2019.

(6)

Förordning (EU) nr 1370/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

För att säkerställa att den tillfälliga åtgärd som föreskrivs i denna förordning får omedelbar effekt på marknaden och att marknadsaktörerna informeras i tid innan nästa interventionskampanj inleds bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1370/2013 ska följande stycke läggas till:

”Genom undantag från första stycket ska den kvantitativa begränsningen för uppköp av skummjölkspulver till ett fast pris vara 0 ton under 2019.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 15 oktober 2018.

På rådets vägnar

E. KÖSTINGER

Ordförande


(1)  Rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december 2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter (EUT L 346, 20.12.2013, s. 12).

(2)  Rådets förordning (EU) 2018/147 av den 29 januari 2018 om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 vad gäller kvantitativ begränsning för uppköp av skummjölkspulver (EUT L 26, 31.1.2018, s. 6).


Top