EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0552R(04)

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 552/2009 av den 22 juni 2009 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) ( EUT L 164, 26.6.2009 )

OJ L 331, 18.11.2014, p. 40–40 (ES, DE, ET, EL, FR, IT, LT, NL, FI)
OJ L 331, 18.11.2014, p. 41–41 (MT, PL, RO, SK, SL)
OJ L 331, 18.11.2014, p. 43–43 (SV)
OJ L 331, 18.11.2014, p. 46–49 (HU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/552/corrigendum/2014-11-18/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

18.11.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/43


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 552/2009 av den 22 juni 2009 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)

( Europeiska unionens officiella tidning L 164 av den 26 juni 2009 )

På sidan 26, bilagan punkt 2 (ändring av tabellen i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006) i post 51, kolumn 2, punkt 2, ska det

i stället för

”2.

Sådana leksaker och barnavårdsartiklar som innehåller dessa ftalater i en högre koncentration än 0,1 viktprocent får inte släppas ut på marknaden.”

vara:

”2.

Sådana leksaker och barnavårdsartiklar som innehåller dessa ftalater i en högre koncentration än 0,1 viktprocent av det mjukgjorda materialet får inte släppas ut på marknaden.”


Top