EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D1005

Europaparlamentets och rådets beslut av den 17 december 2009 om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning med avseende på den fleråriga budgetramen – Finansiering av projekt på energiområdet inom ramen för den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa

OJ L 347, 24.12.2009, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 007 P. 208 - 209

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1005/oj

24.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 347/26


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

av den 17 december 2009

om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning med avseende på den fleråriga budgetramen – Finansiering av projekt på energiområdet inom ramen för den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa

(2009/1005/EU)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (1), särskilt punkt 21, punkt 22 första och andra stycket och punkt 23,

med beaktande av kommissionens ändrade förslag, och

av följande skäl:

(1)

Som ett led i den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa enades Europaparlamentet, rådet och kommissionen vid budgetförlikningsmötet den 18 november 2009 om villkoren för att bevilja kompletterande finansiering för projekt på energiområdet och utveckling av bredbandsinfrastruktur för Internet samt för investeringar i förstärkande åtgärder för att bemöta de ”nya utmaningar” som fastställts i samband med utvärderingen av 2003 års halvtidsreform av den gemensamma jordbrukspolitiken (”hälsokontrollen”) (2). Denna finansiering förutsätter en ändring av den fleråriga budgetramen för 2007–2013 enligt punkterna 21, 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet, eftersom 2010 års tak för åtagandebemyndiganden under rubrik 1a behöver höjas med 1 779 miljoner EUR i löpande priser.

(2)

Höjningen av taket för underrubrik 1a för år 2010 kommer helt att kompenseras genom sänkningar av taken för åtagandebemyndiganden under rubrikerna 1a, 1b, 2, 3a och 5 för år 2009 samt taken för åtagandebemyndiganden under rubrikerna 1a, 2 och 5 för 2010.

(3)

För att ett lämpligt förhållande mellan åtaganden och betalningar ska bibehållas kommer de årliga taken för betalningsbemyndiganden att justeras. Justeringen kommer att vara neutral.

(4)

Bilaga I till det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning bör därför ändras i enlighet med detta (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Bilaga I till det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning ska ersättas av bilagan till föreliggande beslut.

Utfärdat i Strasbourg den 17 december 2009.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

H. LINDBLAD

Ordförande


(1)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  K(2008) 800, K(2008) 859, K(2009) 171 och EUT L 132, 29.5.2009, s. 8.

(3)  För detta ändamål kommer beloppen i ovanstående överenskommelse att räknas om i 2004 års priser.


BILAGA

BUDGETRAM 2007–2013

(miljoner EUR – priser 2004)

Åtagandebemyndiganden

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totalt

2007–2013

1.

Hållbar tillväxt

50 865

53 262

55 879

56 435

55 400

56 866

58 256

386 963

1a

Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

8 404

9 595

12 018

12 580

11 306

12 122

12 914

78 939

1b

Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning

42 461

43 667

43 861

43 855

44 094

44 744

45 342

308 024

2.

Skydd och förvaltning av naturresurser

51 962

54 685

51 023

53 238

52 528

51 901

51 284

366 621

varav marknadsrelaterade utgifter och direktutbetalningar

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3.

Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa

1 199

1 258

1 375

1 503

1 645

1 797

1 988

10 765

3a

Frihet, säkerhet och rättvisa

600

690

785

910

1 050

1 200

1 390

6 625

3b

Medborgarskap

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4.

EU som global partner

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5.

Administration  (1)

6 633

6 818

6 816

6 999

7 255

7 400

7 610

49 531

6.

Kompensationer

419

191

190

 

 

 

 

800

ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN TOTALT

117 277

122 683

122 022

125 184

124 167

125 643

127 167

864 143

i procent av BNI

1,08 %

1,09 %

1,06 %

1,06 %

1,03 %

1,02 %

1,01 %

1,048 %

BETALNINGSBEMYNDIGANDEN TOTALT

115 142

119 805

109 091

119 245

116 884

120 575

119 784

820 526

i procent av BNI

1,06 %

1,06 %

0,95 %

1,01 %

0,97 %

0,98 %

0,95 %

1,00 %

Marginal

0,18 %

0,18 %

0,29 %

0,23 %

0,27 %

0,26 %

0,29 %

0,24 %

Tak för egna medel i procent av BNI

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %


(1)  De pensionsutgifter som ingår i detta utgiftstak anges netto efter personalens bidrag till systemet, inom 500 miljoner EUR i 2004 års priser för perioden 2007–2013.


Top