EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0493

2006/493/EG: Rådets beslut av den 19 juni 2006 om fastställande av beloppet för gemenskapsstödet till landsbygdsutveckling för perioden 1 januari 2007 – 31 december 2013 , fördelningen per år och det lägsta belopp som skall koncentreras till regioner som kan komma ifråga för stöd inom ramen för konvergensmålet

OJ L 195, 15.7.2006, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 370–373 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 274 - 275
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 274 - 275
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 198 - 199

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/493/oj

15.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 195/22


RÅDETS BESLUT

av den 19 juni 2006

om fastställande av beloppet för gemenskapsstödet till landsbygdsutveckling för perioden 1 januari 2007–31 december 2013, fördelningen per år och det lägsta belopp som skall koncentreras till regioner som kan komma ifråga för stöd inom ramen för konvergensmålet

(2006/493/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (1), särskilt artikel 69.1,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Beloppet för de åtagandebemyndiganden som skall göras för gemenskapsstödet till landsbygdsutveckling enligt förordning (EG) nr 1698/2005 för perioden 1 januari 2007–31 december 2013, fördelningen per år och det lägsta belopp som skall koncentreras till regioner som kan komma ifråga för stöd inom ramen för konvergensmålet bör fastställas i enlighet med det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (2).

(2)

I det totala beloppet bör ingå belopp för Bulgarien och Rumänien förutsatt att fördraget om Republiken Bulgariens och Republiken Rumäniens anslutning till Europeiska unionen träder i kraft den 1 januari 2007. Om anslutningsfördraget för ett av dessa båda länder eller för båda länderna inte träder i kraft den 1 januari 2007 bör det totala beloppet anpassas i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Det totala beloppet för de åtagandebemyndiganden som skall göras för gemenskapsstödet till landsbygdsutveckling enligt förordning (EG) nr 1698/2005 för perioden 1 januari 2007–31 december 2013, fördelningen per år och det lägsta belopp som skall koncentreras till regioner som kan komma ifråga för stöd inom ramen för konvergensmålet enligt artikel 2j i den förordningen skall vara det belopp som anges i bilagan till detta beslut.

Utfärdat i Luxemburg den 19 juni 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.


BILAGA

Totalt belopp för åtagandebemyndiganden för perioden 2007–2013, fördelningen per år och det lägsta belopp som skall koncentreras till regioner som kan komma ifråga för stöd inom ramen för konvergensmålet och fördelning per år av det beloppet (1)

Miljoner EUR i 2004 års priser (2)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totalt

Totalt belopp för EU-25 och för Bulgarien och Rumänien

10 710

10 447

10 185

9 955

9 717

9 483

9 253

69 750

Lägsta belopp för regioner som kan komma ifråga för stöd inom ramen för konvergensmålet

27 699


(1)  Före den obligatoriska moduleringen och andra överföringar från marknadsrelaterade utgifter och direkta utbetalningar för landsbygdsutveckling inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

(2)  Beloppen avrundas här till närmaste miljonbelopp, men vid redovisningen kommer beloppen att avrundas till närmaste eurobelopp.


Top