EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003C0929(01)

Uttalanden enligt artikel 31.2 i rådets rambeslut 2002/584/RIF om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna

OJ L 246, 29.9.2003, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, GA, IT, NL, PT, FI, SV)

32003C0929(01)

Uttalanden enligt artikel 31.2 i rådets rambeslut 2002/584/RIF om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning nr L 246 , 29/09/2003 s. 0001 - 0001


Uttalanden enligt artikel 31.2 i rådets rambeslut 2002/584/RIF om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna(1)

Uttalande från Danmark

Den enhetliga lagstiftning som är tillämplig mellan de nordiska länderna möjliggör i de flesta avseenden fördjupning och vidgande av innehållet i rambeslutet och bidrar till att ytterligare förenkla och underlätta förfarandena för överlämnande av personer som är föremål för en europeisk arresteringsorder. Danmark, Finland och Sverige kommer därför att fortsätta att tillämpa den enhetliga gällande lagstiftningen länderna emellan (i Danmark: den nordiska utlämningslagen (lag nr 27 av den 3 februari 1960, ändrad genom lag nr 251 av den 12 juni 1975, lag nr 433 av den 31 maj 2000 och lag nr 378 av den 6 juni 2002)) i den mån den gör det möjligt att fördjupa eller vidga innehållet i rambeslutet och bidrar till att ytterligare förenkla eller underlätta förfarandena för överlämnande av personer som är föremål för en europeisk arresteringsorder.

Uttalande från Finland

Den enhetliga lagstiftning som är tillämplig mellan de nordiska länderna möjliggör i de flesta avseenden fördjupning och vidgande av innehållet i rambeslutet och bidrar till att ytterligare förenkla och underlätta förfarandena för överlämnande av personer som är föremål för en europeisk arresteringsorder. Danmark, Finland och Sverige kommer därför att fortsätta att tillämpa den enhetliga gällande lagstiftningen länderna emellan (i Finland: den nordiska utlämningslagen (270/1960)) i den mån den gör det möjligt att fördjupa eller vidga innehållet i rambeslutet och bidrar till att ytterligare förenkla eller underlätta förfarandena för överlämnande av personer som är föremål för en europeisk arresteringsorder.

Uttalande från Sverige

Den enhetliga lagstiftning som är tillämplig mellan de nordiska länderna möjliggör i de flesta avseenden fördjupning och vidgande av innehållet i rambeslutet och bidrar till att ytterligare förenkla och underlätta förfarandena för överlämnande av personer som är föremål för en europeisk arresteringsorder. Danmark, Finland och Sverige kommer därför att fortsätta att tillämpa den enhetliga gällande lagstiftningen länderna emellan (i Sverige: lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge) i den mån den gör det möjligt att fördjupa eller vidga innehållet i rambeslutet och bidrar till att ytterligare förenkla eller underlätta förfarandena för överlämnande av personer som är föremål för en europeisk arresteringsorder.

(1) EGT L 190, 18.7.2002, s. 1.

Top