EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1206R(01)

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (EGT L 174 av den 27.6.2001)

OJ L 6, 10.1.2002, p. 70–70 (SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1206/corrigendum/2002-01-10/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

32001R1206R(01)

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (EGT L 174 av den 27.6.2001)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 006 , 10/01/2002 s. 0070 - 0070


Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

(Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 174 av den 27 juni 2001)

På sidan 6, i artikel 16 skall det

i stället för: "... handlingar av vilka framgår att framställningen kan verkställas ..."

vara: "... handlingar av vilka framgår att framställningen har verkställts ...".

På sidan 20, i bilagan, formulär H, punkt 5, andra meningen skall det

i stället för: "... dokument, av vilka framgår att framställningen har anställts."

vara: "... dokument, av vilka framgår att framställningen har verkställts.".

Top