EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0114

93/114/EEG: Rådets beslut av den 15 februari 1993 om slutande av protokollet till konventionen av den 8 oktober 1990 mellan Förbundsrepubliken Tysklands regering, Tjeckiska och slovakiska federativa republikens regering och Europeiska ekonomiska gemenskapen om den internationella kommissionen för skydd av Elbe

OJ L 45, 23.2.1993, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 85 - 85
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 85 - 85
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 207 - 207
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 192 - 192
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 192 - 192
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 16 - 16

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/114/oj

Related international agreement

31993D0114

93/114/EEG: Rådets beslut av den 15 februari 1993 om slutande av protokollet till konventionen av den 8 oktober 1990 mellan Förbundsrepubliken Tysklands regering, Tjeckiska och slovakiska federativa republikens regering och Europeiska ekonomiska gemenskapen om den internationella kommissionen för skydd av Elbe

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 045 , 23/02/1993 s. 0025 - 0025
Finsk specialutgåva Område 15 Volym 12 s. 0085
Svensk specialutgåva Område 15 Volym 12 s. 0085


RÅDETS BESLUT av den 15 februari 1993 om slutande av protokollet till konventionen av den 8 oktober 1990 mellan Förbundsrepubliken Tysklands regering, Tjeckiska och slovakiska federativa republikens regering och Europeiska ekonomiska gemenskapen om den internationella kommissionen för skydd av Elbe (93/114/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 130s i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Genom beslut 91/598/EEG (4) godkände gemenskapen konventionen om den internationella kommissionen för skydd av Elbe.

Internationella kommissionen, som inrättades genom denna konvention, måste ges status som juridisk person samt få rättslig kapacitet för att kunna utföra sina uppgifter.

I detta syfte antogs ett protokoll till konventionen i Magdeburg den 9 december 1991. Detta protokoll har undertecknats på gemenskapens vägnar.

Det är därför nödvändigt att gemenskapen godkänner protokollet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet till konventionen av den 8 oktober 1990 mellan Förbundsrepubliken Tysklands regering, Tjeckiska och slovakiska federativa republikens regering och Europeiska ekonomiska gemenskapen om den internationella kommissionen för skydd av Elbe godkänns härmed på Europeiska ekonomiska gemenskapens vägnar.

Texten till protokollet är såsom bilaga fogad till detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande skall i enlighet med artikel 2 i protokollet på Europeiska gemenskapens vägnar underrätta Förbundsrepubliken Tysklands regering, som är depositarie, om att villkoren för protokollets ikraftträdande är uppfyllda för gemenskapens del.

Utfärdat i Bryssel den 15 februari 1993.

På rådets vägnar

M. JELVED

Ordförande

(1) EGT nr C 185, 22.7.1992, s. 14.

(2) EGT nr C 305, 23.11.1992.

(3) EGT nr C 287, 4.11.1992, s. 38.

(4) EGT nr L 321, 23.11.1991, s. 24.

Top