EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R0552

Kommissionens förordning (EEG) nr 552/92 av den 2 mars 1992 om ändring av förteckningen i bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen

OJ L 60, 5.3.1992, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 004 P. 79 - 80
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 004 P. 79 - 80

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/552/oj

31992R0552

Kommissionens förordning (EEG) nr 552/92 av den 2 mars 1992 om ändring av förteckningen i bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 060 , 05/03/1992 s. 0006 - 0006
Finsk specialutgåva Område 4 Volym 4 s. 0079
Svensk specialutgåva Område 4 Volym 4 s. 0079


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 552/92 av den 2 mars 1992 om ändring av förteckningen i bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3094/86 av den 7 oktober 1986 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3500/91 (),

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 55/87 av den 30 december 1986 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 551/92 (), särskilt artikel 3 i denna, och

med beaktande av följande:

De tyska myndigheterna har begärt att ett fartyg som uppfyller kraven i artikel 1.2 i förordning (EEG) nr 55/87 skall läggas till i förteckningen i bilagan till den förordningen. De nationella myndigheterna har lämnat alla uppgifter som krävs för att motivera begäran enligt artikel 3 i förordning (EEG) nr 55/87. Det fartyg som läggs till i förteckningen i bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 ersätter ett fartyg som ströks ur samma förteckning genom förordning (EEG) nr 1329/91 (). En granskning av uppgifterna visar att förordningens krav uppfylls. Fartyget i fråga bör därför läggas till i förteckningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 skall ändras enligt bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 mars 1992.

På kommissionens vägnar Manuel MARÍN Vice ordförande

() EGT nr L 288, 11.10.1986, s. 1.

() EGT nr L 331, 3.12.1991, s. 2.

() EGT nr L 8, 10.1.1987, s. 1.

() EGT nr L 60, 5.3.1992, s. 5.

() EGT nr L 127, 23.5.1991, s. 17.

BILAGA

Följande fartyg skall läggas till i förteckningen i förordning (EEG) nr 55/87:

>Plats för tabell>

Top