EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R3228

Rådets förordning (EEG) nr 3228/89 av den 23 oktober 1989 om tillämpning av beslut nr 2/89 fattat av Gemensamma kommittén för EEG och Island om ändring av gränsvärdena i ecu i artikel 8 i protokoll 3 rörande definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och formerna för administrativt samarbete

OJ L 318, 31.10.1989, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 94 - 94
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 94 - 94

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3228/oj

31989R3228

Rådets förordning (EEG) nr 3228/89 av den 23 oktober 1989 om tillämpning av beslut nr 2/89 fattat av Gemensamma kommittén för EEG och Island om ändring av gränsvärdena i ecu i artikel 8 i protokoll 3 rörande definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och formerna för administrativt samarbete

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 318 , 31/10/1989 s. 0005 - 0005
Finsk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0094
Svensk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0094


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3228/89 av den 23 oktober 1989 om tillämpning av beslut nr 2/89 fattat av Gemensamma kommittén för EEG och Island om ändring av gränsvärdena i ecu i artikel 8 i protokoll 3 rörande definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och formerna för administrativt samarbete

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island(1) undertecknades den 22 juli 1972 och trädde i kraft den 1 april 1973.

Enligt artikel 28 i protokoll 3 om definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och formerna för administrativt samarbete, vilken utgör en integrerad del av nämnda avtal, har Gemensamma kommittén antagit beslut nr 2/89 om vidare ändring av artikel 8 i detta protokoll.

Detta beslut måste tillämpas inom gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut nr 2/89 som fattats av Gemensamma kommittén för EEG och Island skall tillämpas inom gemenskapen.

Beslutets text bifogas denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 23 oktober 1989.

På rådets vägnar

H. NALLET

Ordförande

(1) EGT nr L 301, 31.12.1972, s. 2.

Top