EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R0610

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 610/89 av den 9 mars 1989 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3626/82 om genomförande i gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter

OJ L 66, 10.3.1989, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 009 P. 55 - 55
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 009 P. 55 - 55

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/1990; tyst upphävande genom 390R0197

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/610/oj

31989R0610

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 610/89 av den 9 mars 1989 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3626/82 om genomförande i gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 066 , 10/03/1989 s. 0024 - 0024
Finsk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0055
Svensk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0055


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 610/89 av den 9 mars 1989 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3626/82 om genomförande i gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande i gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter(1), senast ändrad genom förordning (EEG) 3188/88(2), särskilt artikel 4 i denna, och

med beaktande av följande:

Ändringar har gjorts i bilaga I och II till konventionen. Bilaga I och II i bilaga A till förordning (EEG) nr 3626/82 bör nu ändras så att de innefattar de ändringar som de medlemsstater som är fördragsslutande parter till konventionen godtagit.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Punkt 7, nr - 112 i förklaringen till bilaga I och II till bilaga A till förordning (EEG) nr 3626/82, ändras härmed på följande sätt:

a) Madagaskar: "1 000 (1988)" skall ersättas med "3 784 (1988)".

b) Malawi: "1 000 (1988)" ersätts med "1 700 (1988)" och "1 300 (1989)" skall ersättas med "2 300 (1989)".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 mars 1989.

På kommissionens vägnar

Carlo RIPA DI MEANA

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 384, 31.12.1982, s. 1.

(2) EGT nr L 285, 19.10.1988, s. 1.

Top