EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0579

89/579/EEG: Rådets beslut av den 30 oktober 1989 om ändring av rättsgrunderna för beslut 87/593/EEG, 87/594/EEG och 87/595/EEG

OJ L 322, 7.11.1989, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 96 - 96
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 96 - 96
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 125 - 125
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 125 - 125
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 125 - 125
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 125 - 125
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 125 - 125
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 125 - 125
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 125 - 125
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 125 - 125
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 125 - 125
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 164 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 164 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 65 - 65

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/579/oj

31989D0579

89/579/EEG: Rådets beslut av den 30 oktober 1989 om ändring av rättsgrunderna för beslut 87/593/EEG, 87/594/EEG och 87/595/EEG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 322 , 07/11/1989 s. 0023 - 0023
Finsk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0096
Svensk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0096


RÅDETS BESLUT av den 30 oktober 1989 om ändring av rättsgrunderna för beslut 87/593/EEG, 87/594/EEG och 87/595/EEG (89/579/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta, och

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Det framgår, i ljuset av ett nyligen fällt avgörande av EG-domstolen, att tillämpningsområdet för artikel 113 i fördraget är mycket omfattande. Beslut 87/593/EEG(1) och 87/594/EEG(2) om antagande på gemenskapens vägnar av bilaga E.5 och bilaga F.3 till Internationella konventionen om förenkling och harmonisering av tullförfaranden, samt om antagande rådets beslut 87/595/EEG(3) av den 30 november 1987 om antagande på gemenskapens vägnar av tullsamarbetsrådets rekommendation av den 22 maj 1984 om användningen av koder som beteckningar på dataelement samt fyra av dess bilagor, bör anpassas med hänsyn tagen till detta domstolsavgörande, eftersom andra rättsgrunder godkändes som grund för dessa tre beslut av rådet.

Beslut 87/593/EEG, 87/594/EEG och 87/595/EEG bör godkännas med artikel 113 som enda rättsgrund. Artikel 113 bör därför införas som rättsgrund för beslut 87/593/EEG. Artiklarna 28 och 235 bör undanröjas som rättsgrund för de tre besluten. Artikel 43 bör undanröjas som rättsgrund för besluten 87/593/EEG och 87/594/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I besluten 87/593/EEG, 87/594/EEG och 87/595/EEG ersätts det första citatet med följande:

"Med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta".

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den dag det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 30 november 1987.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 1989.

På rådets vägnar

J.P. SOISSON

Ordförande

(1) EGT nr L 362, 22.12.1987, s. 1.

(2) EGT nr L 362, 22.12.1987, s. 8.

(3) EGT nr L 362, 22.12.1987, s. 22.

Top